โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

อาคาร 1 (ตึกเขียว)

อาคาร 2 (ตึกฟ้า)

อาคาร 3(ตึกม่วง)

อาคาร 4 (ตึกชมพู)

ผู้ประสานงานตึก 1อาคารสีเขียว0830188776
ผู้ประสานงานตึก 3อาคารสีม่วง0655985426
ผู้ประสานงานตึก 2อาคารสีฟ้า0831821171
ผู้ประสานงานตึก 4อาคารสีชมพู0814435508

รายการการแข่งขัน

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์

ป.1-ป.3 (แผนผัง) (เกณฑ์) ป.4-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.1-ป.3 (แผนผัง) (เกณฑ์) ป.4-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์

ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

ป.1-ป.3 (แผนผัง) (เกณฑ์) ป.4-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันประติมากรรม

ป.1-ป.3 (แผนผัง) (เกณฑ์) ป.4-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

ศิลปะดนตรี

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

ป.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ป.1-ป.6 ชาย (แผนผัง) (เกณฑ์) ป.1-ป.6 หญิง (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 ชาย (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 หญิง (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง

ป.1-ป.6 ชาย (แผนผัง) (เกณฑ์) ป.1-ป.6 หญิง (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 ชาย (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 หญิง (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล

ป.1-ป.6 ชาย (แผนผัง) (เกณฑ์) ป.1-ป.6 หญิง (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 ชาย (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 หญิง (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ป.1-ป.6 ชาย (แผนผัง) (เกณฑ์) ป.1-ป.6 หญิง (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 ชาย (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 หญิง (แผนผัง) (เกณฑ์)

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม

ป.1-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การประกวดขับขานประสานเสียง

ป.1-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

ศิลปะนาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ป.1-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันระบำมาตรฐาน

ป.1-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ป.1-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ป.1-ป.6 (แผนผัง) (เกณฑ์) ม.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันการแสดงตลก

ป.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

การแข่งขันมายากล

ป.1-ม.3 (แผนผัง) (เกณฑ์)

COPYRIGHT© by WRKS INFOGRAPHIC TEAM