แบบแสดงความจำนงเข้าเรียนโรงเรียนวารินชำราบ

แบบแสดงความจำนง ม.1

สแกนQRCODE หรือคลิกที่นี้

แบบแสดงความจำนงสมัครเรียน ม.1

  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ในการสมัครเรียนในระดับชั้น ม.1 ทางโรงเรียนวารินชำราบจึงจัดทำแบบฟอร์มในระบบออนไลน์เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้แสดงความจำนงในการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนวารินชำราบ

  • ดังนั้นกรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงแล้ว ให้ผู้เรียน ได้เข้าไปทดสอบ แบบประเมินต่อด้วย จึงจะจบขั้นตอน

คลิกตรวจสอบรายชื่อ ม.1

แบบทดสอบ ม.1

  • เมื่อนักเรียนกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงเสร็จสิ้นแล้วให้ดำเนินการทดสอบ โดยสแกน qrcode หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง จึงจะถึอว่าจบขั้นตอน

  • อนึ่งการกรอกข้อมูลใดๆ คลาดเคลื่อนอาจทำให้นักเรียนเสียสิทธิ์ได้ และผลคะแนนในการสอบจะเป็นหนึ่งในเกณฑ์พิจารณา จัดห้องเรียนให้กับนักเรียนต่อไป ดังนั้นขอให้ตั้งใจทำแบบทดสอบทุกข้อ..

แบบแสดงความจำนง ม.4

สแกนQRCODE หรือคลิกที่นี้

แบบแสดงความจำนงสมัครเรียน ม.4

  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ในการสมัครเรียนในระดับชั้น ม.4 ทางโรงเรียนวารินชำราบจึงจัดทำแบบฟอร์มในระบบออนไลน์เพื่อให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้แสดงความจำนงในการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนวารินชำราบ

  • ดังนั้นกรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงแล้ว ให้ผู้เรียน ได้เข้าไปทดสอบ แบบประเมินต่อด้วย จึงจะจบขั้นตอน

คลิกตรวจสอบรายชื่อ ม.4

แบบทดสอบ ม.4

  • เมื่อนักเรียนกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงเสร็จสิ้นแล้วให้ดำเนินการทดสอบ โดยสแกน qrcode หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง จึงจะถึอว่าจบขั้นตอน

  • อนึ่งการกรอกข้อมูลใดๆ คลาดเคลื่อนอาจทำให้นักเรียนเสียสิทธิ์ได้ และผลคะแนนในการสอบจะเป็นหนึ่งในเกณฑ์พิจารณา จัดห้องเรียนให้กับนักเรียนต่อไป ดังนั้นขอให้ตั้งใจทำแบบทดสอบทุกข้อ..

ข้อมูลนักเรียนที่แสดงความจำนงทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนสมัครเรียน ม.1 ออนไลน์ (การตอบกลับ)
ข้อมูลนักเรียนสมัครเรียน ม.4 ออนไลน์ (การตอบกลับ)