บทเรียนออนไลท์

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


โดย ครูทิคัมพร สารพล แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

งานเชื่อมฯ


เขียนแบบ


งานตะไบ