Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου του τμήματος ΔΕΞΥΣ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως κύρια αποστολή την παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, ενώ πρόσθετα δραστηριοποιείται στη βασική και κυρίως στην εφαρμοσμένη έρευνα στα αντικείμενα ξύλου, με ποικίλους επιστημονικούς ή τεχνολογικούς στόχους. Το εργαστήριο είναι στελεχωμένο με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ενώ οι εγκαταστάσεις του είναι σύγχρονες, με ειδικές εργαστηριακές συσκευές και όργανα. 


Το εργαστήριο συμμετέχει σε δράσεις έρευνας και ακαδημαϊκής εξωστρέφειας, πάντοτε σε στενή επαφή και συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επιπλέον, αναπτύσσει τεχνολογικές συνεργασίες με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις των κλάδων ξύλου & ξύλινων κατασκευών - επίπλου. Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου και οι ερευνητικοί συνεργάτες του τυγχάνουν αναγνώρισης στην επιστημονική κοινότητα, και τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονήσει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά κύρους και παρουσιάσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Πρόσθετα, το εργαστήριο προσπαθεί να προάγει και να στηρίζει την ορθή και βέλτιστη χρήση του ξύλου στη χώρα μας σε πληθώρα από κατασκευές και εφαρμογές.

Διεύθυνση:  Εργ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου | Παν. Θεσσαλίας - Τμήμα ΔΕΞΥΣ, οδός Γρίβα 11, ΤΚ 43100, Καρδίτσα