Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου του τμήματος ΔΕΞΥΣ, του Παν/μίου Θεσσαλίας, έχει ως κύρια αποστολή την παροχή επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος. Πρόσθετα, δραστηριοποιείται τόσο στη βασική, όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα στα αντικείμενα του ξύλου, με πολυποίκιλους επιστημονικούς ή/και τεχνολογικούς στόχους. Το εργαστήριο είναι στελεχωμένο με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ενώ οι εγκαταστάσεις του είναι σύγχρονες, με ειδικές εργαστηριακές συσκευές και όργανα.


Το εργαστήριο συμμετέχει σε δράσεις έρευνας και ακαδημαϊκής εξωστρέφειας, πάντοτε σε στενή επαφή και συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επιπλέον, αναπτύσσει τεχνολογικές συνεργασίες με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις των κλάδων: ξύλου - ξύλινων κατασκευών - επίπλου. Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου -πρώην και νυν- τυγχάνουν επιστημονικής αναγνώρισης στην κοινότητα, και τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονήσει ικανοποιητικό αριθμό ερευνητικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά κύρους και διεθνή συνέδρια. Πρόσθετα, το εργαστήριο προσπαθεί να προάγει την ορθή και βέλτιστη χρήση του ξύλου στη χώρα μας, σε ποικίλες κατασκευές και εφαρμογές.

Διεύθυνση: Παν. Θεσσαλίας - Τμήμα ΔΕΞΥΣ, οδός Γρίβα 11, ΤΚ 43100, Καρδίτσα