Opdrachten

Wij zijn thuis op de vele terreinen van de WNT. Wij adviseren over het (WNT-) beloningsbeleid en ondersteunen ook instellingen bij uitvoeringsvragen.

De opdrachten die wij uitvoeren zijn heel divers.

 • Beloning nieuwe bestuurder
 • Beleid bij meerhoofdig bestuur
 • Pensioenaftopping compenseren?
 • Onderbouwing/toetsing klassenindeling
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Salaris- of bezoldigingsafspraak?
 • Check (secundaire) arbeidsvoorwaarden
 • Afspraken met interim-bestuurder
 • WNT-Invloed veranderingen juridische of organisatiestructuur en bij fusie
 • Opstellen / toetsen WNT-verantwoording in jaarrekening en remuneratieverslag.
 • Herstellen van fouten van eerdere jaren
 • WNT-begeleiding staffunctionarissen
 • Second opinion m.b.t. uitvoering overgangsrecht.
 • Second opinion m.b.t. door de accountant vastgestelde overschrijdingen en onverschuldigde betalingen.
 • WNT-check arbeidsovereenkomst
 • (Check) bezoldigingsberekeningen en toetsing aan de WNT.
 • Toetsing uitvoering interim-bestuurders
 • Opstellen/toetsen WNT-verantwoording
 • Salarisverhoging tijdens overgangsrecht.
 • (Check) berekeningen bezoldiging tijdens overgangsrecht.
 • Afspraken na afbouw overgangsrecht.
 • Toegestane uitkeringen bij ontslag
 • Samenhang met pensioenregelingen. (Check) berekeningen bezoldiging tijdens overgangsrecht.
 • Afspraken na afbouw overgangsrecht.
 • Transparante communicatie bij mediagevoelige WNT-issues.
 • Communicatie beloningsbeleid.