THÔNG TIN KỲ THI

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế WMI (World Mathematics Invitational) được tổ chức lần đầu tiên tại Đài Loan, tập hợp các Viện và các Tổ chức Toán học trên toàn thế giới với nỗ lực trong việc thúc đẩy giáo dục và phổ biến Toán học.

World Mathematics Invitational (WMI) is the first international competition founded by Taiwan. It gathers institutes and organizations worldwide that make efforts in promoting and popularizing mathematics.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image