Kim jesteśmy?

Jesteśmy Grupą o charakterze zamkniętej Grupy zakupowo - sprzedażowej.

Okno wejścia


Kim jesteśmy na co dzień? Na co dzień jesteśmy Grupą Osób i Firm,

które ściśle ze sobą współpracując, tworzą wewnętrzny rynek a w nim zintegrowaną poprzez internetowe narzędzia Grupę zakupowo, sprzedażową - więcej

Jesteśmy również Grupą dostawców i Grupą odbiorców,

którzy na co dzień wykorzystując siłę Grupy, chcą skutecznie za jej pośrednictwem sprzedać lub przy pomocy Grupy w atrakcyjnej cenie i bezpiecznie - kupić - więcej

Jako Grupa "Wirtualnych Handlowców"

a w Grupie jako Grupa DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW reprezentujemy siebie - założycieli Grupy, którzy każdego dnia z Pasją w Grupie kupują i sprzedają, czyli handlują w oparciu o Chmurę.


Reprezentujemy Grupę osób przeszkolonych, wdrożonych,

reprezentantów własnych, jednoosobowych firm handlowych, pośredniczących, realizujących usługi zaopatrzenia i zbytu,

Jako Grupa działamy na lokalnym rynku (zakup). Realizujemy usługi zaopatrzenia w zakresie obsługi rynków zbytu (sprzedaż) z przeniesieniem towarów, usług czy informacji z rynku lokalnego na rynki regionalne i odwrotnie. Jako Grupa Wirtualnych Handlowców, DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW dzielimy się wiedzą. Przyjmujemy od Dostawców i Odbiorców zlecenia kupna - sprzedaży, przyjmujemy zlecenia stałe kupna/sprzedaży towarów, usług lub informacji i przeprowadzamy w ich imieniu analizę rynku, przetwarzamy dla nich wiedzę oraz Dane, implementujemy Dane, następnie przetwarzamy je na bazy Danych i archiwizujemy aby w przyszłości wielokrotnie Dane zebrane i przetworzone wykorzystać.

Transakcje kupna - sprzedaży gdy chodzi o przedmiot obrotu np. towar, przeprowadzamy w systemie dropshippingowych dostaw. Współpracujemy na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Jako Grupa Integrujemy się i handlujemy w Grupie wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia oferowane przez firmę Google (G Suite.)

Googl - GSuite - Wcześniej Google Apps for Work‎ (Google Apps dla firm), to zintegrowany pakiet narzędzi odpowiednio zaprojektowanych i wykorzystywanych w grupie, jest to pakiet narzędzi, który pozwala integrować rynki, ludzi, wiedzę, a wszystko po to aby skuteczniej handlować.

Poznaj wydajne narzędzia do współpracy online Google Suite.

Pracuj w dowolnym miejscu o dowolnej porze i handluj skutecznie z nieograniczoną Grupą DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW w Grupie wirtualnyhandlowiec24.pl.

Google Suite, to idealne narzędzia do pracy zdalnej w Grupie np. handlowców, pośredników, dostawców i ich odbiorców.

Mnóstwo Funkcji i Korzyści.

Google Suite, to przejście z obszaru micro do obszaru macro.

http://go.shr.lc/2f6SPXW

Co oferujemy?

Oferujemy wiedzę jak?, oferujemy wiedzę dlaczego tak? Oferujemy strategię wypracowaną na podstawie lat doświadczeń ojców założycieli Grupy. Oferujemy szybkość w reakcji na potrzeby, na wymagania chwili, oferujemy także bezpieczną i efektywną współpracę w zakresie zakupów, wymiany informacji. Oferujemy skuteczność i dynamikę wzrostu obrotów w zakresie efektywnej sprzedaży. Oferujemy niski koszt realizacji celu, wysoki współczynnik zadowolenia z efektów działania Grupy.

Współpracując w Grupie tworzymy unikatową wiedzę (rynek wiedzy szczególnej) oraz tworzymy dla siebie, dla Grupy, przy okazji dla Ciebie Grupę ściśle współpracujących ze sobą umysłów, tworzących strategię działania - wywołujących efekt skali. Jako Grupa budujemy zamknięty, dostępny jedynie dla ściśle określonej Grupy osób i firm wspólny, zintegrowany, efektywny, również wirtualny, rynek zaopatrzenia oraz rynek zbytu. Współpracujemy z internetowymi botami.

Działamy w sektorze - B2B

Grupa jest spersonalizowana o charakterze Grupy zamkniętej - dostępnej tylko dla zaproszonych do współpracy osób oraz firmy.

Aby do Grupy dołączyć, wystarczy się zaprezentować - więcej

Jakie niesiemy korzyści?

Jako Grupa - zintegrowany rynek - oferujemy szczególną i atrakcyjną dla dostawców oraz dla ich odbiorców wiedzę o obsługiwanym przez nas rynku.

Dostawcom organizujemy rynek zbytu a Odbiorcom organizujemy rynek zaopatrzenia.

Gdy do Grupy dołączysz czas i dystans znikają a współpraca nabiera szczególnego znaczenia.

W codziennej naszej działalności wykorzystujemy

"efekt skali".

Efektem jest ilość handlujących a skalą wartość obrotów.

Jeden kupuje dla 100 a 100 sprzedaje jednemu.

U nas obowiązuje zasada.

Z nami współpraca każdej firmie wchodzącej do Grupy się opłaca, pod warunkiem, że Osoba oraz reprezentowany przez Osobę podmiot wchodzące do Grupy zintegrują się z Grupą w 100% i będą z Grupą i w Grupie ściśle współpracować nie dziś, nie jutro a przez lata...

Czego oczekujemy?

Od wchodzących do Grupy spersonalizowanej oczekujemy meritum działania, otwartości co do wiedzy o rynku lokalnym, rzetelności, uczciwości w tworzeniu podstaw efektywnej współpracy, integracji z Grupą, współpracy przez długie lata, dlatego zanim do nas dołączysz, zanim skorzystasz z naszej mocy, zanim wspólnie wywołamy "EFEKT SKALI" zanim poznasz Grupę - zaprezentuj się, przedstaw nam kim jesteś, co oferujesz, jakie niesiesz korzyści dla Grupy, czego od Grupy oczekujesz?

Aby się zaprezentować

wypełnij ten oto formularz i czekaj na odpowiedź z Grupy.

Gdy prześlesz Dane otrzymamy raport, przeanalizujemy wpis, przetworzymy Twoje Dane i zaprosimy do współpracy wskazując na docelowe miejsce działania oraz docelową Grupę zakupową lub Grupę sprzedażową.

Co w zamian?

W ramach współpracy otrzymasz pełną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną jak działa i dlaczego tak działa Grupa wirtualnyhandlowiec24.pl?

Wiedzę otrzymujesz poprzez darmowe szkolenia oraz wdrożenie.

Otrzymasz też dostęp do narzędzi wspomagających procesy integracji z Grupą oraz wspierające procesy handlowe.

Otrzymasz wiedzę jak wykorzystać narzędzia w trakcie współpracy?

Gdy dołączysz jako wirtualny handlowiec, otrzymasz też dodatkową wiedzę jak i na jakich zasadach współpracujemy z dostawcami lub odbiorcami?

Poznasz też wiedzę o najważniejszej kwestii, o dochodach Grupy oraz w jaki sposób Grupa generuje zysk dla siebie i jak ten zysk dzieli pomiędzy Sygnatariuszy założycieli?

Nauczymy Cię handlować na odległość w Grupie, zrewolucjonizujemy Twoje wyobrażenie o handlowaniu w sieci z fotelika na poddaszu.

Współpracując z Grupą staniesz się pasjonatą handlowania w Grupie

Okno wejścia

formularz rejestracyjny dla:

/Wybierz w/g preferencji/

Dostawcy

Odbiorcy

Strefa dla

Wirtualnych handlowców