Kim jesteśmy?

Jesteśmy Grupą o charakterze zamkniętej Grupy zakupowo - sprzedażowej.


RODO - Który ma rację?

Kim jesteśmy w szczególe?

Na co dzień jesteśmy Grupą Osób, tzw. wirtualnych handlowców, reprezentantów własnych Firm handlowych,

które ściśle ze sobą współpracując, tworzą dla siebie, dla zgrupowanych w Grupie zamknięty, wewnętrzny rynek zaopatrzenia i rynek zbytu a w nim zintegrowaną Grupę zakupowo - sprzedażową tworzącą filar rynku zaopatrzenia i zbytu - Grupę - wirtualnyhandlowiec24.pl - więcej

Jesteśmy również Grupą Dostawców i ściśle współpracującą z dostawcami Grupą Odbiorców, pośredników,

którzy na co dzień wykorzystując siłę Grupy oraz skalę co do zakresu oddziaływania w rynek przez Grupę, chcą przy pomocy Grupy oraz za jej pośrednictwem skutecznie sprzedać lub bezpiecznie za pośrednictwem Grupy zdecydowanie taniej kupić - więcej sprzedać

Jako Grupa wirtualnyhndlowiec24.pl

a w Grupie jako Grupa DOSTAWCÓW, POŚREDNIKÓW i ODBIORCÓW również tych końcowych,

reprezentujemy siebie - założycieli Grupy, którzy każdego dnia z Pasją w Grupie pasjonatów handlowania na odległość kupują i sprzedają, czyli handlują w oparciu o zintegrowany system zarządzania wiedzą - po przez Chmurę w Chmurze Google wykorzystując płatne narzędzia z konsoli - Google/GSuite.

Kogo reprezentujemy w szczegółach?

W szczegółach reprezentujemy Grupę osób przeszkolonych i wdrożonych,

reprezentantów własnych, jednoosobowych firm handlowych, jako Grupa zakupowa działamy na lokalnym rynku (zakup). Realizujemy usługi zaopatrzenia w zakresie obsługi rynków zbytu (sprzedaż) z przeniesieniem towarów, usług czy informacji z rynku lokalnego na rynki regionalne i odwrotnie. Jako Grupa sprzedażowa - wirtualnyhandlowiec24.pl dzielimy się w Grupie wiedzą o rynku. Przyjmujemy od Dostawców i Odbiorców zlecenia kupna - sprzedaży, towarów, usług lub informacji i przeprowadzamy w imieniu wszystkich zgrupowanych analizę rynku, przetwarzamy dla nich wiedzę oraz Dane, które implementujemy, następnie przetwarzamy na bazy Danych i archiwizujemy Bazy aby w przyszłości wielokrotnie Dane zebrane i przetworzone wykorzystać dla celów handlowo, szkoleniowo, marketingowo, reklamowych.

Transakcje kupna - sprzedaży gdy chodzi o przedmiot obrotu np. towar, przeprowadzamy w systemie dropshippingowych dostaw. Współpracujemy na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Jako Grupa integrujemy się i handlujemy w Grupie wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia teleinformatyczne oferowane przez firmę Google (konsola G Suite.)

Konsola GSuite - Wcześniej Google Apps for Work‎ (Google Apps dla firm), to zintegrowany pakiet dobranych narzędzi odpowiednio zaprojektowanych i wykorzystywanych w Grupie, Konsola GSuite, to pakiet narzędzi, który pozwala implementować, integrować rynki, ludzi, wiedzę, a wszystko po to aby skuteczniej kupić i sprzedać, czyli aby skuteczniej w Grupie handlować.

Poznaj wydajne narzędzia do współpracy online Google Suite.

Pracuj w dowolnym miejscu o dowolnej porze i handluj skutecznie z nieograniczoną Grupą DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW w Grupie wirtualnyhandlowiec24.pl.

Konsola Google Suite, to zbiór, to idealne narzędzia do pracy zdalnej w Grupie np. handlowców, pośredników, dostawców i ich odbiorców.

Mnóstwo Funkcji i Korzyści. Google Suite, to przejście z obszaru micro do obszaru macro.

http://go.shr.lc/2f6SPXW

Co oferujemy jako Grupa?

Oferujemy wiedzę jak? oferujemy wiedzę dlaczego tak? Oferujemy strategię wypracowaną na podstawie lat doświadczeń ojców założycieli Grupy. Oferujemy szybkość w reakcji na potrzeby, na wymagania chwili, oferujemy także bezpieczną i efektywną współpracę w zakresie zakupów, wymiany informacji. Oferujemy skuteczność i dynamikę wzrostu obrotów w zakresie efektywnej sprzedaży. Oferujemy niski koszt realizacji celu, wysoki współczynnik zadowolenia z efektów działania Grupy, oferujemy rynek zbudowany na fundamentach zaufania i bezpieczeństwa transakcji.

Współpracując w Grupie tworzymy unikatową wiedzę (rynek dla wiedzy szczególnej) oraz tworzymy dla siebie, dla Grupy, przy okazji dla Ciebie Grupę ściśle współpracujących ze sobą umysłów, tworzących strategię działania - wywołujących efekt skali w której skalą jest ilość a efektem cena dla tej ilości


Jako Grupa budujemy zamknięty, dostępny jedynie dla ściśle określonej Grupy osób i firm wspólny, zintegrowany, efektywny, bezpieczny rynek zaopatrzenia oraz rynek zbytu.

Współpracujemy z robotami z internetowymi botami.

Działamy w sektorze - B2B

Grupa jest spersonalizowana o charakterze Grupy zamkniętej - dostępnej tylko dla sprawdzonych lub zaproszonych do współpracy osób oraz firm.

Aby do Grupy dołączyć, wystarczy się zaprezentować - więcej

Za wejście do Grupy nie pobieramy żadnych opłat.

Jakie niesiemy korzyści?

Jako Grupa - zintegrowany rynek zaopatrzenia i zbytu - oferujemy szczególną i atrakcyjną dla dostawców oraz dla ich odbiorców oraz dla ich pośredników wiedzę o obsługiwanym przez nas rynku.

Dostawcom organizujemy rynek zbytu a Odbiorcom organizujemy rynek zaopatrzenia.

Gdy do Grupy dołączysz czas i dystans znikają a współpraca nabiera szczególnego znaczenia.

W codziennej naszej działalności wykorzystujemy

"efekt skali".

Efektem jest ilość w zakupie a skalą cenma tego zakupu.

a tym samym wartość obrotów.

Jeden kupuje dla 100 a 100 sprzedaje jednemu.

U nas obowiązuje zasada.

Z nami współpraca każdej firmie wchodzącej do Grupy się opłaca pod warunkiem, że Osoba oraz reprezentowany przez Osobę podmiot, wspólnie wchodzące do Grupy zintegrują się z Grupą w 100% i będą z Grupą i w Grupie ściśle współpracować nie dziś, nie jutro a przez lata...

Czego oczekujemy jako Grupa od Tych co chcą do Grupy dołączyć?

Od wchodzących do Grupy spersonalizowanej, oczekujemy meritum działania, otwartości co do wiedzy o rynku lokalnym, rzetelności, uczciwości w tworzeniu podstaw efektywnej współpracy, integracji z Grupą, współpracy przez długie lata, przestrzegania Regulaminu i Kodeksu Etycznego, dlatego zanim do nas dołączysz, zanim skorzystasz z naszej mocy, zanim wspólnie wywołamy "EFEKT SKALI" zanim poznasz Grupę - zaprezentuj się, przedstaw nam kim jesteś, co oferujesz, jakie niesiesz korzyści dla Grupy, czego od Grupy oczekujesz?

Aby się zaprezentować

wypełnij ten oto formularz i czekaj na odpowiedź z Grupy.

Gdy prześlesz Dane otrzymamy raport, przeanalizujemy wpis, przetworzymy Twoje Dane i zaprosimy do współpracy wskazując na docelowe miejsce działania oraz docelową Grupę zakupową lub Grupę sprzedażową. Informacje o zaproszeniu otrzymasz droga e-mailową na wskazany w formularzu adres skrzynki poczt.

Co w zamian otrzymasz od Grupy gdy się zarejestrujesz i do nas przystąpisz?

W ramach współpracy otrzymasz pełną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną jak działa i dlaczego tak działa Grupa wirtualnyhandlowiec24.pl?

Otrzymasz wiedzę szczególną w szczególny sposób przekazywaną

Wiedzę otrzymujesz poprzez darmowe szkolenia oraz wdrożenia.

Otrzymasz też nieodpłatny dostęp do narzędzi wspomagających procesy integracji z Grupą oraz narzędzia wspierające procesy handlowe, zakupowo - sprzedażowe.

Otrzymasz wiedzę jak wykorzystać narzędzia w trakcie współpracy?

Gdy dołączysz jako wirtualny handlowiec, otrzymasz też dodatkową wiedzę jak i na jakich zasadach współpracujemy z dostawcami lub odbiorcami?

Poznasz też wiedzę o najważniejszej kwestii, o dochodach Grupy oraz w jaki sposób Grupa generuje zysk dla siebie i jak ten zysk dzieli pomiędzy Sygnatariuszy założycieli Grupy?

Nauczymy Cię handlować na odległość w Grupie Pasjonatów handlowania w Grupie na odległość

Założymy Twoją Grupę i zaprosimy innych aby wspólnie z Tobą tworzyli własną,

Zrewolucjonizujemy Twoje wyobrażenie o handlowaniu w sieci z fotelika na poddaszu.

Współpracując z Grupą staniesz się Pasjonatą handlowania w Grupie, zdobędziesz wiedzę szczególną

Okno wejścia

formularz rejestracyjny dla:

/Wybierz w/g preferencji/

Dostawcy

Odbiorcy

Strefa dla

Wirtualnych handlowców

Rejestruj się