O NAS

Oferujemy wiedzę jak? oferujemy wiedzę dlaczego tak? Oferujemy strategię wypracowaną na podstawie lat doświadczeń ojców założycieli Grupy. Oferujemy szybkość w reakcji na potrzeby, na wymagania chwili, oferujemy także bezpieczną i efektywną współpracę w zakresie zakupów, wymiany informacji. Oferujemy skuteczność i dynamikę wzrostu obrotów w zakresie efektywnej sprzedaży. Oferujemy niski koszt realizacji celu, wysoki współczynnik zadowolenia z efektów działania Grupy, oferujemy rynek zbudowany na fundamentach zaufania i bezpieczeństwa transakcji.

Współpracując w Grupie tworzymy unikatową wiedzę (rynek dla wiedzy szczególnej) oraz tworzymy dla siebie, dla Grupy, przy okazji dla Ciebie, Grupę ściśle współpracujących ze sobą umysłów, połączonych poprzez sieć Internet ideą handlowania w Grupie, tworzących strategię działania - wywołujących "Efekt Skali" w którym skalą jest ilość jednorazowego zakupu a efektem cena dla tej ilości.

Aby do Grupy dołączyć, wystarczy się zaprezentować - więcej

Kim jesteśmy ogólnie?

Ogólnie Jesteśmy Grupą biznesową o charakterze zamkniętej Grupy handlowej, zakupowo - sprzedażowej, szkoleniowo - wdrożeniowej, w której po za kupowaniem i sprzedawaniem i handlowaniem, wdrażamy nowoczesne narzędzia marketingowe oraz teleinformatyczne wspierające rozwój Grupy. Szkolimy z zakresu wiedzy jak należy korzystać z narzędzi i dlaczego tak bardzo, warto z nich korzystać?

Kim jesteśmy w szczególe?

Na co dzień jesteśmy Grupą Osób, tzw. "Wirtualnych Handlowców", reprezentantów własnych jednoosobowych firm handlowych, które rozumiejąc siłę w Grupie, ściśle ze sobą, przez 24h/dobę współpracując, tworzą przede wszystkim dla siebie oraz dla zgrupowanych w Grupie, (DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW) zamknięty, wewnętrzny, spersonalizowany, unikatowy, bezpieczny rynek zaopatrzenia i rynek zbytu a w nim aktywną zintegrowaną Grupę podmiotów tworzących Grupy zakupowo - sprzedażowe, które każdego dnia dokonują dla poszczególnych Grup zaopatrzenie oraz realizują wykorzystując siłę Grupy nałożone na Grupę cele sprzedażowe. Jako filar dla tworzącego się rynku zaopatrzenia i zbytu tworzymy struktury - Grupę - wirtualnyhandlowiec24.pl aby łatwiej było Grupie kupić dla Grupy i sprzedać za pośrednictwem Grupy.

Jesteśmy również

Jesteśmy również Grupą Dostawców i ściśle współpracującą z dostawcami Grupą pośredników, Odbiorców, którzy na co dzień wykorzystując siłę Grupy oraz skalę co do zakresu oddziaływania w rynek przez Grupę, chcą przy pomocy Grupy oraz za jej pośrednictwem, skuteczniej handlować, czyli więcej sprzedać oraz bezpieczniej za pośrednictwem Grupy kupić.

Jako Grupa wirtualnyhndlowiec24.pl

a w Grupie jako Grupa DOSTAWCÓW z Grupą POŚREDNIKÓW i ODBIORCÓW również tych końcowych, reprezentujemy wewnętrzny rynek, a w nim reprezentujemy siebie - założycieli Grupy, którzy każdego dnia z pasją w Grupie pasjonatów handlowania na odległość, kupując i sprzedając, czyli wspólnie handlując w oparciu o zintegrowany system zarządzania wiedzą - po przez Chmurę w Chmurze, wykorzystując płatne narzędzia z konsoli - firmy Google - zwane GSuite rozwijamy ideę handlowania na odległość w której podstawą dla rozwoju jest wiarygodność, rzetelny przekaz, solidna współpraca, uczciwy podział zysków.

Kogo reprezentujemy w szczegółach?

W szczegółach reprezentujemy siebie, Grupę osób przeszkolonych i wdrożonych, reprezentantów własnych, jednoosobowych firm handlowych, gotowych każdego dnia, wspólnie, jako jednostka w Grupie, jako Grupa zakupowa 24 godz./dobę oddziaływać na lokalnym, regionalnym, czy globalnym rynku w zakresie kupna lub sprzedaży.

Jako Grupa zakupowa - wirtualnyhandlowiec24.pl, realizujemy cel, usługi zaopatrzenia w zakresie obsługi rynków zbytu (sprzedaż) z przeniesieniem towarów, usług czy informacji z rynku lokalnego na rynki regionalne i odwrotnie.

Jako Grupa sprzedażowa - wirtualnyhandlowiec24.pl, dzielimy się w Grupie wiedzą o już zbudowanym rynku. Przyjmujemy od Dostawców i Odbiorców zlecenia kupna - sprzedaży, towarów, usług lub informacji i przeprowadzamy w imieniu wszystkich zgrupowanych analizę rynku, przetwarzamy dla nich wiedzę oraz Dane, które implementujemy, następnie przetwarzamy na bazy Danych i archiwizujemy Bazy Danych aby w przyszłości wielokrotnie Dane zebrane i przetworzone wykorzystać dla celów handlowo, szkoleniowo, marketingowo, reklamowych w ramach działania tylko tej Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl

Konsola G/Suite.

Transakcje kupna - sprzedaży gdy chodzi o przedmiot obrotu np. towar, przeprowadzamy w systemie dropshippingowych dostaw. Współpracujemy na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Jako Grupa integrujemy się i handlujemy w Grupie wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia teleinformatyczne oferowane przez firmę Google (konsola G Suite.) Konsola GSuite - Wcześniej Google Apps for Work‎ (Google Apps dla firm), to zintegrowany pakiet dobranych narzędzi, odpowiednio zaprojektowanych i wykorzystywanych w Grupie, (Konsola GSuite), to pakiet narzędzi, który pozwala implementować, integrować, współpracować i zarządzać, budować bez ograniczeń rynki, zapraszać do współpracy ludzi, tworzyć wiedzę i ją archiwizować, a wszystko po to aby teraz i w przyszłości, skuteczniej się w Grupie integrować, skuteczniej kupić i sprzedać, czyli skuteczniej w Grupie handlować.

Poznaj wydajne narzędzia do współpracy online

Konsola Google Suite.

Pracuj w dowolnym miejscu o dowolnej porze dnia i nocy.

Handluj skutecznie z nieograniczoną Grupą DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW w Grupie wirtualnyhandlowiec24.pl.

Konsola Google Suite, to zbiór aplikacji, to idealne narzędzia do pracy zdalnej w Grupie np. handlowców, pośredników, dostawców i ich odbiorców.

Mnóstwo Funkcji i Korzyści. Konsola Google Suite, to przejście z obszaru przeznaczonego dla Micro do obszaru przeznaczonego dla Macro.

http://go.shr.lc/2f6SPXW

Co oferujemy jako Grupa?

Oferujemy wiedzę jak? oferujemy wiedzę dlaczego tak? Oferujemy strategię wypracowaną na podstawie lat doświadczeń ojców założycieli Grupy. Oferujemy szybkość w reakcji na potrzeby, na wymagania chwili, oferujemy także bezpieczną i efektywną współpracę w zakresie zakupów, wymiany informacji. Oferujemy skuteczność i dynamikę wzrostu obrotów w zakresie efektywnej sprzedaży. Oferujemy niski koszt realizacji celu, wysoki współczynnik zadowolenia z efektów działania Grupy, oferujemy rynek zbudowany na fundamentach zaufania i bezpieczeństwa transakcji.

Współpracując w Grupie tworzymy unikatową wiedzę (rynek dla wiedzy szczególnej) oraz tworzymy dla siebie, dla Grupy, przy okazji dla Ciebie Grupę ściśle współpracujących ze sobą umysłów, tworzących strategię działania - wywołujących efekt skali w której skalą jest ilość a efektem cena dla tej ilości


Jako Grupa budujemy zamknięty, dostępny jedynie dla ściśle określonej Grupy osób i firm wspólny, zintegrowany, efektywny, bezpieczny rynek zaopatrzenia oraz rynek zbytu.

Współpracujemy z robotami z internetowymi botami.

Działamy w sektorze - B2B

Grupa jest spersonalizowana o charakterze Grupy zamkniętej - dostępnej tylko dla sprawdzonych pod kątem wartości dodanej lub zaproszonych do współpracy osób oraz firm.

Aby do Grupy dołączyć, wystarczy się zaprezentować - więcej

Za wejście do Grupy nie pobieramy żadnych opłat.

Jakie niesiemy korzyści?

Jako Grupa - zintegrowany rynek zaopatrzenia i zbytu - oferujemy szczególną i atrakcyjną dla dostawców oraz dla ich odbiorców oraz dla ich pośredników wiedzę o obsługiwanym przez nas rynku.

Dostawcom organizujemy rynek zbytu a Odbiorcom organizujemy rynek zaopatrzenia.

Gdy do Grupy dołączysz czas i dystans znikają a współpraca nabiera szczególnego znaczenia.

W codziennej naszej działalności wykorzystujemy

"efekt skali".

Efektem jest ilość w zakupie a skalą cena tego zakupu.

Jeden kupuje dla 100 - 100 sprzedaje jednemu.

U nas obowiązuje zasada.

Z nami współpraca każdej Osobie i firmie wchodzącej do Grupy się opłaca pod warunkiem, że Osoba oraz reprezentowany przez Osobę podmiot, wspólnie wchodzące do Grupy zintegrują się z Grupą w 100% i będą z Grupą i w Grupie ściśle współpracować aby budować nie dziś, nie jutro a przez lata...współpracy.

Czego oczekujemy jako Grupa od Tych co chcą do Grupy dołączyć?

Od wchodzących do Grupy spersonalizowanej, oczekujemy meritum działania, otwartości co do wiedzy o rynku lokalnym, rzetelności, uczciwości w tworzeniu podstaw efektywnej współpracy, integracji z Grupą, współpracy przez długie lata, przestrzegania Regulaminu i Kodeksu Etycznego, dlatego zanim do nas dołączysz, zanim skorzystasz z naszej mocy, zanim wspólnie wywołamy "EFEKT SKALI" zanim poznasz Grupę - zaprezentuj się, przedstaw nam kim jesteś, co oferujesz, jakie niesiesz korzyści dla Grupy, czego od Grupy oczekujesz?

Aby się zaprezentować

wypełnij ten oto formularz i czekaj na odpowiedź z Grupy.

Gdy prześlesz Dane otrzymamy raport, przeanalizujemy wpis, przetworzymy Twoje Dane i zaprosimy do współpracy wskazując na docelowe miejsce działania oraz docelową Grupę zakupową lub Grupę sprzedażową. Informacje o zaproszeniu otrzymasz droga e-mailową na wskazany w formularzu adres skrzynki poczt.

Co w zamian otrzymasz od Grupy gdy się zarejestrujesz i do nas przystąpisz?

W ramach współpracy otrzymasz pełną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną jak działa i dlaczego tak działa Grupa wirtualnyhandlowiec24.pl?

Otrzymasz wiedzę szczególną w szczególny sposób przekazywaną

Wiedzę otrzymujesz poprzez darmowe szkolenia oraz wdrożenia.

Otrzymasz też nieodpłatny dostęp do narzędzi wspomagających procesy integracji z Grupą oraz narzędzia wspierające procesy handlowe, zakupowo - sprzedażowe.

Otrzymasz wiedzę jak wykorzystać narzędzia w trakcie współpracy?

Gdy dołączysz jako wirtualny handlowiec, otrzymasz też dodatkową wiedzę jak i na jakich zasadach współpracujemy z dostawcami lub odbiorcami?

Poznasz też wiedzę o najważniejszej kwestii, o dochodach Grupy oraz w jaki sposób Grupa generuje zysk dla siebie i jak ten zysk dzieli pomiędzy Sygnatariuszy założycieli Grupy?

Nauczymy Cię handlować na odległość w Grupie Pasjonatów handlowania w Grupie na odległość

Założymy Twoją Grupę i zaprosimy innych aby wspólnie z Tobą tworzyli własną,

Zrewolucjonizujemy Twoje wyobrażenie o handlowaniu w sieci z fotelika na poddaszu.

Współpracując z Grupą staniesz się Pasjonatą handlowania w Grupie, zdobędziesz wiedzę szczególną

formularz rejestracyjny dla:

/Wybierz w/g preferencji/

Dostawcy

Odbiorcy

Strefa dla

Wirtualnych handlowców

Rejestruj się