Patienten

Patienten

Vi har ca. 6000 patienter tilknyttet klinikken. I gennemsnit har en patient i DK ca. 6-7 kontakter til lægen pr. år. Det koster samfundet ca. kr. 2000.- pr. år pr. patient at have et tilbud med fri adgang til egen læge, inkl. lægevagten om natten. Til sammenligning kan et enkelt skadestuebesøg eller ambulatoriebesøg på sygehuset koste ca. 1500.- pr. gang.

Tilfredshed

Det er vigtigt for os at patienten er tryg og tilfreds med deres forløb hos os. Det er ikke ensbetydende med, at vi altid har samme holdning til, hvad der skal foretages af undersøgelser eller henvisninger. Det er derfor vigtig, at man som patient dels får fortalt om sine forventninger til klinikken, samt får svar på evt. spørgsmål.

Du har mulighed for at komme med din vurdering af dit forløb hos os - både ris og ros modtages :

Klik her for vores egen tilfredshedsundersøgelsen.

Klik her for at komme med en anmeldelse på google.

Ved utilfredshed vil vi altid foretrække direkte kontakt - det er måde vi kan lære af uheldige forløb.

Forventninger

Ligeså vel som patienten har forventninger til klinikken - har vi forventninger til patienten:

Konsultationen

Afbud - Vi forventer at du kommer til aftalte tid og melder afbud hvis du bliver forhindret. Det er muligt slette en aftale via selvbetjeningen, eller ved at ringe. Du kan også melde afbud pr. SMS på nr. 3082-3012 (husk at oplyse fødselsdag og navn)

Emner - Der er typisk afsat 15 min. til en konsultation - i den tid skal lægen dels orientere sig i journalen, læse evt. notater fra sygehuset, tolke blodprøver mm. Desuden skal lægen, efter mødet med patienten, skrive det lovpligtige journalnotat. Der er således begrænset tid - patienten bør have dette i tankerne. Er der flere problemer patienten ønsker at vende med lægen, er det vigtigt at det fremføres i starten af konsultationen.

Prøver - Vi tjekker alle prøvesvar vi får ind, men melder dem ikke automatisk ud til patienten, da der kan være behov for knytte yderligere information til svaret. Det er derfor vigtig at patienten altid går fra en undersøgelse (blodprøve, celleprøve, mm) med en plan for hvordan de modtager svar.

Kontinuitet - Alle patienter med et sygdomsforløb, der kræver løbende kontrol (f.eks. diabetes, hjertesygdom, psykisk sygdom), bør altid forlade klinikken med en tid til næste kontrol hos den sædvanlige læge eller sygeplejerske. På den måde undgår man at falde ud af kontrolrækken. Ønsker man ikke at komme så ofte som lægen foreslå, er det vigtigt at nævne det for læge og ikke blot blive væk - vi skal nok finde en løsning.