U kunt de leden van de Amsterdamse Wijkraad bereiken door een mail te sturen naar wijkraadab@gmail.com.


Update - 4 oktober


Zoals wellicht bij u bekend zijn er al werkzaamheden uitgevoerd op de Nagtzaamstraat en zullen er nog verdere werkzaamheden uitgevoerd gaan worden op een deel van de Nagtzaamstraat en de Teding van Berhoukstraat om de snelheid in deze straten te verminderen. 


Tot op heden is dit nog niet gelukt, sterker nog, het lijkt af en toe wel of er sneller gereden wordt. 


Wij als wijkraad zijnde hebben vlaggen laten maken met '30' erop, zie foto, om aan uw gevel te hangen. Inmiddels hebben wij al enkele vlaggen uitgedeeld in de Nagtzaamstraat. Het is een idee om de mensen te stimuleren om 30 km per uur te gaan rijden. Het geeft ook een extra stimulans als veel mensen in de straat de vlaggen ophangen. 


U kunt de vlag daarom gratis ophalen op het Teylerplein 1 zwart op maandagavond en woensdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Wij hopen dan ook dat u de vlag massaal komt ophalen en ook daadwerkelijk ophangt en dat dit enige verandering in de snelheid brengt die in de straten gereden wordt!


Tot maandag- of woensdagavond!!!

Update - 9 september


In verband met de werkzaamheden op de Nagtzaamstraat rijdt bus 2 een andere route. Zie hieronder welke haltes tijdelijk zijn komen te vervallen en welke er tijdelijk voor in de plaats zijn gekomen.

Update - 2 september


De voorlopige agenda, de presentatie en de voorlopige notulen van de openbare wijkraadvergadering zijn te vinden op vergadering. De volgende openbare wijkraadvergadering is op dinsdag 26 september. Wanneer de agenda bekend is zal deze worden gepubliceerd.

Update - 23 juli


Beste wijkbewoners we willen je graag attenderen op onderstaande gemeente initiatief.


"Heb jij een goed idee voor je wijk, waar de mensen in Haarlem-Oost blij van worden? Vanaf 23 september 2023 kan je jouw plan indienen bij Oost aan Zet. Je maakt dan kans op tenminste 3.000 euro om je plan uit te voeren. Maar dat bedrag kan oplopen tot wel 40.000 euro.


Een jeu-de-boulesbaan voor je deur? Elke week een gratis maaltijd koken voor je buurtbewoners? Een meidenfestival organiseren? Kom maar op met die mooie plannen! Gebruik de zomer om te dromen, en ga in september naar www.oostaanzet.nl. Alle bewoners van Oost van 16 jaar en ouder beslissen wie het geld krijgt om zijn plan uit te voeren."Tevens hebben wij een update ontvangen over de Nagtzaamstraat (te vinden op Nagtzaamstraat) en een update ontvangen over de Zomervaart (te vinden op Zomervaart). 

Update - 13 mei


 Beste wijkbewoners,


Je hebt vast wel eens gedacht “wat irritant, die overvolle prullenbak” of “hey, die caravan staat wel erg lang op dezelfde plek” terwijl je in jouw straat of buurt bent. Of andere kleine ongemakken, zoals:


En dat je wel wat met dit ongemak wilt doen, maar eigenlijk niet zo goed weet hoe en waar je het dan kan melden. 


In de aankomende openbare wijkraad willen we samen met jou enkele ongemakken gaan indienen, zodat je meteen kan zien op welke manieren dit kan. Dit geeft meteen de kans om samen te kijken naar welke manier het beste werkt in welke situatie en hoe de afhandeling is geweest in een volgende wijkraadvergadering.


De volgende openbare wijkraadvergadering is op dinsdag 23 mei om 20.00 uur in Speeltuin de Papegaai. Het zou ontzettend helpen als u voor zondag 21 mei al uw ongemakken met ons kan delen via de mail, ook als u zelf niet naar de wijkraadvergadering kan komen. 


We hopen op veel en ook verschillende meldingen, zodat wij met zijn allen onze wijk weer een stukje fijner kunnen maken.


Alvast veel dank voor jullie medewerking!


Update - 8 mei


De volgende openbare wijkraad vergadering is op dinsdag 23 mei. De agenda volgt nog. De notulen van 25 april kunt u hier vinden.


Van de oppositie partijen hebben we een update ontvangen over het betaald parkeren. De advocaat heef het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Het stuk is vanaf nu openbaar. De advocaat verwacht dat de zitting halverwege mei zal plaatsvinden. Het verzoek schikt kunt u hier vinden.


Op woensdag 17 mei is er een bijeenkomst over het vervangen van de dam wand  van de zomervaart. U bent van allen van harte welkom om hier heen te komen. Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u hier vinden.  

Update - 14 april


De volgende openbare wijkraad vergadering is op dinsdag 25 april. De agenda en de voorlopige notulen van 28 maart kunt u hier vinden.


Van de oppositie partijen hebben we een update ontvangen over het gesprek dat zij hebben gehad met een advocaat over het naar de rechter stappen vanwege de afwijzing van het referendum door de raad. Deze informatie kunt u hier vinden.


We hebben van de Antea Group Nederland de beantwoording  van de vragen van de bewoners omtrent de Nagtzaamstraat ontvangen. Deze kunt u hier vinden.


Van de gebiedsverbinder hebben we het concept stedenbouwkundigplan dat is gepresenteerd op 11 februari ontvangen. En de feedback die hierop gegevens is door de bewoners die aanwezig waren op deze dag. Deze informatie kunt u hier vinden.


Update - 3 april


Op dinsdag 4 april is er weer een inloopavond voor bewoners en geïnteresseerden van de Prins Bernhardlaan. De avond vindt plaats in de Martin Luther Kingschool, Van Zeggelenplein 31b, 2032 KA Haarlem. U bent van harte welkom tussen 19:30 en 21:00 uur. U hoeft zich niet aan te melden.   


De kapsalon gaat vanuit het broederhuis de buurt mooier maken. Het eerste evenement vindt plaats op 15 april. U kunt hier meer informatie vinden over het programma van deze dag.


We hebben ook communicatie ontvangen van de Antea Group Nederland omtrent de Nagtzaamstraat. Deze kunt u hier lezen.


Van de oppositie partijen hebben wij de onderstaande communicatie ontvangen n.a.v. de afgelopen raadsvergadering. Hierin valt onder ook te lezen dat ze bezig zijn met de vervolgstappen: het naar de rechter stappen om de afwijzing van het referendum aan te vechten.

https://drive.google.com/file/d/1pCmyeA56HlNlPsUdq3CO_9frPgzRaa4J/view?usp=share_link

Update - 1 april


Namens de wijkraad waren we afgelopen donderdag aanwezig bij de raadsvergadering die over betaald parkeren ging. Zie onderstaand meer informatie over het verloop en de uitkomst van de vergadering: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/316931/meerderheid-raad-draait-referendum-parkeerbeleid-de-nek-om-we-worden-monddood-gemaakt 

Update - 24 maart


De volgende openbare wijkraad vergadering is op dinsdag 28 maart. De agenda en de voorlopige notulen van 14 februari kunt u hier vinden.


De Wijkraad Amsterdamse Buurten heeft ingesproken in de commissie beheer vergadering van 14 maart. Hier hebben zij de punten meegenomen die door u zijn aangedragen in de workshop die is gehouden in de openbare wijkraadvergadering van 14 februari.


Zie hierbij een verslag van het NH nieuw van deze vergadering:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/316164/laatste-kans-voor-haarlemmers-om-zegje-te-doen-over-omstreden-betaald-parkeerbeleid

Update - 2 maart


Betaald parkeren staat binnenkort op de agenda van de commissie beheer en de raad voor de definitieve besluitvorming. Wij hebben jullie beloofd te informeren over alle mogelijke nog te nemen acties. Hier volgen de relevante data en tijden:

Dinsdag 7 maart om 19.15 uur en/of woensdag 8 maart om 20.30 uur

Drie oppositiepartijen nodigen u uit om in gesprek te gaan met hen over betaald parkeren. Onder andere een referendum is een onderwerp van gesprek. Dit betreft een referendum om als burgers (weer) mee te mogen beslissen over de invoering van betaald parkeren in uw straat/wijk. Zie onderaan de uitnodiging.

Tot donderdag 9 maart

Dit is het laatste moment om u in  te schrijven als inspreker voor vergadering van de commissie beheer op 14 maart met betrekking tot het onderwerp invoering betaald parkeren. De link om u aan te melden is aanmeldformulier.

Dinsdag 14 maart om 17.00 uur

Op deze dag en tijd is een extra vergadering van de Commissie Beheer ingepland voor inspreken gereguleerd parkeren. Dit is uw laatste kans om zelf in te spreken over dit onderwerp. Link naar de gemeentewebsite: Commissie beheer 14 maart 2023 17:00:00, Gemeente Haarlem

 

De resultaten van de workshop die we hebben gehouden in de openbare wijkraad vergadering van 14 februari zullen wij verwerken in onze inspraak op 14 maart.

Donderdag 23 maart om 17.10 uur

Tijdens deze vergadering zal de commissie beheer de nota Vaststelling uitwerking parkeerregulering inhoudelijk behandelen. U kunt nu niet meer inspreken, maar wel aanwezig zijn op de publieke tribune. Als wij als bewoners in groten getale aanwezig zijn, dan zal dit een duidelijk signaal richting de commissie zijn. Link naar de gemeentewebsite: Commissie beheer 23 maart 2023 17:10:00, Gemeente Haarlem

Donderdag 30 maart om 19.30 uur

Tijdens deze vergadering zal de nota Vaststelling uitwerking parkeerregulering besproken worden door de raad. Ook kunt u hier weer aanwezig zijn op de publieke tribune. Als wij wederom als bewoners in groten getale aanwezig zijn, dan zal dit een duidelijk signaal richting de raad zijn.

uitnodiging-bijeenkomst-betaald-parkeren-oppositie.pdf

Update - 22 februari

Zie hier de link naar het interview dat onze voorzitter heeft gehad met de haarlemsekrant.nl omtrent de openbare vergadering waarin betaald parkeren aan bod kwam. 

Update - 11 februari


Op dinsdagavond 14 februari is de volgend openbare wijkraadvergadering. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje Vergaderingen.


De gemeente heeft een bijeenkomst georganiseerd om de bewoners te informeren omtrent de veranderingen van de Nagtzaamstraat. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje Verkeersmaatregelen Nagtzaamstraat.


Ook hebben we sinds kort een nieuwe Facebookpagina: www.facebook.com/wijkraadab
De oude Facebookpagina zal blijven bestaan onder een nieuwe naam zonder verbintenis met de wijkraad.

Doorstart van de wijkraad


De Wijkraad Amsterdamse Buurten heeft op 22 november 2022 een doorstart gemaakt. Elly en Richard zijn al jaren actief voor de wijkraad en Rik en Pauline zijn hun komen versterken. Onder het kopje Leden stellen zij zich aan u voor.

Zoals u wellicht ziet hebben we ook een nieuwe website gemaakt en kunt u ons bereiken op een nieuw e-mailadres: wijkraadab@gmail.com. Aan de website wordt nog gewerkt en zal de aankomende tijd verder worden aangevuld met meer informatie.

Waarom een wijkraad


De wijkraad Amsterdamse Buurten zet zich in voor de belangen van de bewoners van de Oude Amsterdamse buurt, de Potgieterbuurt, de Cremerbuurt en de Van Zeggelenbuurt. Dit kunnen onderwerpen zijn die specifiek gericht zijn op bijvoorbeeld (een deel van) een straat, maar het kunnen ook onderwerpen zijn die betrekking hebben op een hele wijk of buurt. Daarnaast zijn wij er om de bewoners te informeren over zaken die betrekking hebben op de bewoners, zoals besluiten genomen door de gemeente Haarlem. De wijkraad houdt iedere maand een openbare vergadering.

De wijkraad Amsterdamse Buurten bestaat uit vrijwilligers. Wij zijn geen onderdeel van de gemeente en werken ook niet voor een politieke partij.

Waar staan wij voor

Wij vinden dat de wijkraad voor iedereen moet zijn.  

Als u leuke ideeën heeft voor dingen in de buurt, of u ziet dingen waarvan u denkt dat zou verbeterd kunnen worden, neem dan contact met ons op via wijkraadab@gmail.com. We komen graag een keer langs om dit met u te bespreken.