BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FPT TELECOM

LIÊN HỆ: 0392 656 989

GIÁ CƯỚC INTERNET CÁ NHÂN – CÁP QUANG

215.000 VND / THÁNG

 • Download/Upload 45Mbps

 • Truy cập Internet quốc tế 3.3Mbps​

 • Số lượng thiết bị sử dụng: 3 thiết bị

 • Miễn phí lắp đặt

 • Trang bị thiết bị Modem, Wifi

 • Lắp đặt nhanh chóng trong 48h

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem chi tiết

Liên hệ: 0392 656 989

255.000 VND / THÁNG

 • Download/Upload 60Mbps

 • Truy cập Internet quốc tế 6.2Mbps​

 • Số lượng thiết bị sử dụng: 3- 5 thiết bị

 • Miễn phí lắp đặt

 • Trang bị thiết bị Modem, Wifi

 • Lắp đặt nhanh chóng trong 48h

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem chi tiết

Liên hệ: 0392 656 989

320.000 VND / THÁNG

 • Download/Upload 80Mbps

 • Truy cập Internet quốc tế 6.2Mbps​

 • Số lượng thiết bị sử dụng: 5 - 10 thiết bị

 • Miễn phí lắp đặt

 • Trang bị thiết bị Modem, Wifi

 • Lắp đặt nhanh chóng trong 48h

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem chi tiết

Liên hệ: 0392 656 989

GIÁ CƯỚC INTERNET + TRUYỀN HÌNH

255.000 VND / THÁNG

 • Download/Upload 45Mbps

 • Truy cập Internet quốc tế 3.3Mbps​

 • Số lượng thiết bị sử dụng: 3 thiết bị

 • Miễn phí lắp đặt

 • Trang bị thiết bị Modem, Wifi, HD box

 • Lắp đặt nhanh chóng trong 48h

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem chi tiết

Liên hệ: 0392 656 989

320.000 VND / THÁNG

 • Download/Upload 60Mbps

 • Truy cập Internet quốc tế 6.2Mbps​

 • Số lượng thiết bị sử dụng: 3- 5 thiết bị

 • Miễn phí lắp đặt

 • Trang bị thiết bị Modem, Wifi, HD box

 • Lắp đặt nhanh chóng trong 48h

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem chi tiết

Liên hệ: 0392 656 989

370.000 VND / THÁNG

 • Download/Upload 80Mbps

 • Truy cập Internet quốc tế 6.2Mbps​

 • Số lượng thiết bị sử dụng: 5 - 10 thiết bị

 • Miễn phí lắp đặt

 • Trang bị thiết bị Modem, Wifi, HD box

 • Lắp đặt nhanh chóng trong 48h

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem chi tiết

Liên hệ: 0392 656 989

GIÁ CƯỚC INTERNET DOANH NGHIỆP

545.000 VND / THÁNG

 • Download/Upload 200Mbps

 • Truy cập Internet quốc tế: 9.6Mbps​

 • Số lượng thiết bị sử dụng: < 50 thiết bị

 • Miễn phí lắp đặt

 • Trang bị thiết bị: AC1000C version 2/AC1000F

 • Lắp đặt nhanh chóng trong 48h

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem chi tiết

Liên hệ: 0392 656 989

1.410.000 VND / THÁNG

 • Download/Upload 300Mbps

 • Truy cập Internet quốc tế: 12.6Mbps​

 • Số lượng thiết bị sử dụng: < 70 thiết bị

 • Miễn phí lắp đặt

 • Trang bị thiết bị: Vigor 2925

 • Lắp đặt nhanh chóng trong 48h

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem chi tiết

Liên hệ: 0392 656 989

8.125.000 VND / THÁNG

 • Download/Upload 400Mbps

 • Truy cập Internet quốc tế: 18.9Mbps​

 • Số lượng thiết bị sử dụng: < 100 thiết bị

 • Miễn phí lắp đặt

 • Trang bị thiết bị: Vigor 300B

 • Lắp đặt nhanh chóng trong 48h

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem chi tiết

Liên hệ: 0392 656 989

COMBO SAMSUNG TIVI + FPT TRUYỀN HÌNH

LIÊN HỆ: 0392 656 989

FPT PLAYBOX+ 2G

Thông số kĩ thuật:

1.690.000 VND

Ram: 2GB

Rom: 16 GB

CPU: AML S905X2

Android TV 10

Bluetooth 5.0

USB 2.0 & 3.0

Kèm điều khiển giọng nói

FPT CAMERA + CAMERA CLOUD

FPT iHOME