WIELKANOCNY PORANEK


WIELKANOC W POLSCE WIELKANOCNY PORANEK, MODLITWA, ZMARTWYCHWSTANIE, OBRZĘD.

„…TEJ NOCY, NIECH JEZUS SPOJRZY W TWOJE OCZY, NIECH Z PORANNYM ZMARTWYCHWSTANIEM, WEŹMIE CIĘ ZA RĘKĘ I W TWOJEJ DOBREJ DUSZY USŁYSZY, ”JESTEŚ MOIM PANEM”. (Cyt. )


OPIS ŚWIĘTA (Modlitwa Wielkanocna pobierz tutaj)

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijaństwa obchodzonym na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, rozpoczyna je Środa Popielcowa 40 dniowym okresem Wielkiego Postu. Wielkanoc poprzedzona jest Wielkim Tygodniem, rozpoczyna go Niedziela Palmowa, obchodzona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wielki Tydzień to czas zadumy nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek odbyła się ostatnia wieczerza Jezusa z Apostołami, oraz ustanowienie Najświętszego Sakramentu, przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Na znak miłości i jedności z ludźmi Jezus

przybrał postać sługi i umył nogi Apostołom. W tym dniu odprawia się tylko jedną mszę z udziałem wszystkich kapłanów, jest to msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna trzydniową uroczystość tzw. Tridum Paschalne. Pan Jezus w postaci Najświętszego Sakramentu, zostaje przeniesiony do kaplicy adoracji,tzw. ciemnicy. Milkną dzwony, gaśnie wieczna lampka przy tabernakulum, zdejmuje się obrusy z ołtarza. Cały Kościół pogrąża się w smutku wyrażając ból w związku z cierpieniem i męką krzyżową, na którą wydano Chrystusa. Przed południem w katedrach biskupi świecą oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentu chorych, chrztu, bierzmowania. Wielki Piątek to dzień upamiętniający sąd, mękę i śmierć Chrystusa Wierni ograniczają przyjmowanie pokarmów- poszczą. Tego dnia nie odprawia się mszy. Wieczorem kapłani w czerwonych szatach przypominających o ofierze krwi, klękają lub padają na twarz i modlą się w milczeniu, po czym rozpoczyna się Liturgia Słowa, Wierni słuchają opisu sądu i męki z Ewangelii św. Jana (J18,1-19,42). Następnie jest adoracja krzyża, który po odsłonięciu ukazuje nam ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Wierni podchodzą do krzyża, przyklękają i po przez symboliczny pocałunek wyrażają osobiste przyjęcie zbawienia, odkupienia grzechów przez Chrystusa. Jezus został ukrzyżowany i zmarł prawdopodobnie około godz. 15 na skalistym wzgórzu koło Jerozolimy zwanym „Miejscem Czaszki” inaczej-„Golgota” Łaciński odpowiednik „Calvaria”. W Kościołach po zakończeniu adoracji Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do miejsca tzw. Grobu Pańskiego, przed którym każdy odbywa krótką osobistą modlitwę, czasem czuwając całą noc. Godzina zmartwychwstania Chrystusa pozostaje Bożą tajemnicą. Prawdo podobnie miało to miejsce bardzo wczesnym rankiem. W Wielką Sobotę rano zanosi się do poświęcenia jajka i chleb (z czasem dokładano, baranka, masło, mięso, ciasto). W Sobotę wieczorem przed kościołami dokonywany jest obrzęd poświecenia ognia i wody- rozpoczyna się Wigilia Paschalna. Od poświęconego ognia zapala się dużą świecę, tzw. Paschał oznaczający osobę Chrystusa, czyli Światłości Świata. Kapłani świecą wodę przeznaczoną do Sakramentu Chrztu, itp. W Niedzielę rano odbywa się Rezurekcja, uroczysta Msza Św. z procesją, na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to jedna z głównych prawd wiary chrześcijańskiej, znakiem zwycięstwa nad śmiercią i zapowiedzią przyszłego zmartwychwstania wszystkich wiernych. Po Rezurekcji ogłoszeniem światu, że Jezus Chrystus

Zmartwychwstał, wierni rozpoczynają w domach uroczyste śniadanie poprzedzone modlitwą, złożeniem życzeń i dzieleniem poświęconym pokarmem. Zwyczaj święcenia pokarmów znany był w Europie od wczesnego średniowiecza. Do dziś tradycja ta przetrwała nie tylko u nas, nadal święci się pokarmy w południowych rejonach Austrii, na Słowenii, a w Niemczech w Bawarii. Staropolskie obyczaje znacznie różniły się od panujących obecnie. Dawniej nie zanoszono pokarmów w koszyczkach do kościoła, tylko księża odwiedzali okolicznych mieszkańców w pałacach i dworach. Na miejscu święcili wszystko co zostało przygotowane, a zwykle potrawy i produktów było mnóstwo, udekorowane barwinkiem i rzeżuchą stoły uginały się pod pieczonymi baranami, dzikami, prosiętami, ptactwem dzikim i domowym, szynkami, pasztetami, kiełbasami, masłem. Z czasem też pojawiły się jaja, ryby, chleby, ciasta, miody, napoje. Do dworu przychodziły kobiety ze wsi i przynosiły kobiałki z nieco skromniejszym święconym, al i tak znacznie bardziej zróżnicowanym i bogatszym niż zawartość dzisiejszych koszyczków wielkanocnych. Spożywanie poświęconych pokarmów to symbol wiecznego życia, jakie daje Zmartwychwstały Jezus Chrystus tym, co w Niego wierzą i wypełniają przykazania Boże!

Przypomnienie dla wielu ” stylem języka ewangelii”„ WIARA CHRZEŚCIJAŃSTWO- TO NIE PATENT ….darmo dostaliście, darmo dawajcie… sakramenty,posługę i katechezę,modlitwę. Bo kto czyni bliźniemu swemu, to co jemu nie miłe, sam trafi po śmierci tam gdzie nie chce. A kto Boże prawo dla korzyści głosi ,daje nadzieje za dobra tego świata. Kto swój grzech skrywa za ołtarzem i nie szanuje życia bliźniego ,ten spragniony najbardziej będzie ,łaski Syna Bożego. W pokrętnej interpretacji słowa z Pisma Świętego jeśli zagubisz dusze siostry -brata , Słowo pójdzie po nie by podnieść i otrzeć łzy , a dobro zhańbione uniesie ku życiu swojemu. Czas zdjąć zasłony zdobione, by być wiernym nie dla mamony! . Błogosławiony lud bogactwem nie upośledzony. Noc i dzień dla was stworzone, Myśli czyny wolne -życie jest u Boga i z Bogiem spełnione. Gdy troska , dobro, szczęśliwa łza, nadzieja ,miłość, mądrość, na próg wiecznego królestwa przyniesione…..

ŻYCZENIA

Bądźmy!,dla tych wzniosłych chwil,dla miłości bezcennej, dla celów życia w towarzystwie zdrowia, dla dotyku od niego, dla uśmiechu nie tylko swojego. Dla dobra wszechobecnego, dla bliskości ukochanego, dla życia szczęśliwego, dla każdego w nim progu pokonanego. Dla tych co już tylko w naszej pamięci, dla wielu naszych pragnień, dla zrozumienia nas-przez wielu, dla Tych Świąt i wspólnego bycia.- dla prostych radości tego życia-Cyt.

_________________________________________________________________________

MODLITWA DO UROCZYSTOŚCI DOMOWEJ PRZY ŚNIADANIU ŚWIĘTA WIELKANOCNEGO.


Modlitwa Wielkanocna

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.! (CZYTAĆ POWOLI)– Tego szczególnego dnia wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za Wielką noc, w której Jego Syn Jezus Chrystus.

Zmartwychwstał. Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii Św. Jana

(przeczytać z Pisma, św. Nowy Testament Ew. Św.Jana rozdział 20 wers. 1-9 )

  • Dziękując Bogu Ojcu za jego miłości do nas, odmówmy modlitwę, którą nauczył nas sam Jezus Chrystus: Ojcze nasz, któryś jest w niebie..
  • Pozostając w ciszy przedstawmy z wiarą Bogu nasze podziękowania i prośby aby je pobłogosławił…..Ciebie prosimy!.. wysłuchaj nas Panie!.
  • Polećmy nas i nasze rodziny,sąsiadów i potrzebujących Św. Maryi matki Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Mario …

Jezu Nasz Panie, blask Twego Zmartwychwstania rozprasza mroki naszych serc. Obdarz nas łaską pokory, byśmy widzieli w prawdzie swoje życie i wielbili Boga Ojca za Jego miłość do nas. Chryste nasza Pascho, napełnij nas Twym Duchem Świętym, abyśmy z radością świętowali Twoje zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem. Niech nasze życie będzie godne Twojej ofiary na krzyżu, zmartwychwstania i otrzymanego zbawienia. Jezus Chrystus zmartwychwstał–(odpowiadają wszyscy) Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja! Jezu Ufamy Tobie – Amen!

Składamy sobie życzenia następnie odmawiamy przed posiłkiem tą codzienną modlitwę.

”Panie Jezu pobłogosław nas, te pokarmy, tych, którzy je przygotowywali, którzy będą je spożywali, spraw aby na tym stole nie zabrakło chleba ani miłości do Twojej Mamy. Naucz nas dzielić się tym pokarmem ze wszystkimi. Pobłogosław tych, którzy tego pokarmu dziś spożywać nie mogą. Panie Jezu zasiądź pośród nas i bądź naszym Gospodarzem, Amen!”

„Strach i smutek ,płacz i bezsilność groźne nie są, Gdy przez życie idę z Nim.. Radość , miłość i nadzieję zawsze daje w sercu mym. Tobie radość On przyniesie jeśli tylko chcesz Zmartwychwstały przyszedł dzisiaj by pocieszyć Cię! ” cyt.

” W Bezsilności -Nadziei, w Smutku- Radości, Płaczu –Miłości z Wiarą w Boga idź przez życie. Choć Cię nie znam, Zmartwychwstałego Jezusa Tobie życzę! ” cyt.

KILKA ISTOTNYCH INFORMACJI DLA WIEDZY I ORIENTACJI

Każdemu, kto wierzy w Jezusa i wyznaje, że jest Jego Panem treść modlitwy „Wielkanocny Poranek” zgodny z kanonami wiary i zalecany przez duszpasterzy Kościoła Rzymsko- Katolickiego, pozwoli godnie przeżyć to szczególne chrześcijańskie święto. Niemożliwa jest

wspólnota Chrystusa z grzesznym człowiekiem, ale On może i chce go oczyścić w Sakramencie Spowiedzi. Po Rezurekcji, każdy wierzący w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przychodząc do domu ogłasza w nim Dobra Nowinę ”Jezus Chrystus Zmartwychwstał”, a pozostali odpowiadają: „Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!!”. Następnie cała rodzina gromadzi się przy stole świątecznym, na którym znajduje się poświęcony pokarm i rozpoczyna wspólną modlitwę (np. Wielkanocny Poranek) od dokładnego wykonania ręką znaku krzyża na sobie. Po modlitwie składamy nawzajem życzenia. Niech będą krótkie, ale szczere i podparte miłością życząc, np. „Niech zmartwychwstały Jezus będzie obecny w każdej chwili twojego życia”, lub „Życzę Ci Jezusa w twoim życiu”. Zdrowia i radości też się życzy. Ważne jest by składający życzenia, patrzyli sobie w oczy, odbiorca życzeń wie, że są kierowane do niego. Nie zapominajcie pobłogosławić się nawzajem czyniąc palcem znak krzyża na czołach, szczególnie na ten znak czekają dzieci. Takie błogosławieństwo osób sprawiedliwych i czystego serca jest uświęcane przez Boga. Starajcie się być takimi, jakimi jesteście bez pozorów, wolnymi i odważnym w tym co robicie, nawet jeśli w śród was znajduje się osoba, która nie wierzy w Boga, (bo możliwe ze nigdy nie widziała prawdziwie wierzących).


Następnie przed spożyciem pokarmów należy odmówić modlitwę, którą odmawiają przed każdym posiłkiem chrześcijanie:….„Panie Jezu Pobłogosław nas, te pokarmy, tych którzy je przygotowywali. …

Spożywamy najpierw te pokarmy, które zostały poświęcone a ich resztki tzn. skorupki jajek, itp. oraz dodatki jak bukszpan, należy spalić w ogniu, nie wyrzucać do śmieci. A potem spożywamy pozostałe pokarmy –żurek, sernik, baby, mazurki,…. Należy zwrócić uwagę na to, iż pod czas tych świąt nie

obdarowujemy się wzajemnie prezentami a wszystko, dlatego ze największym prezentem dla człowieka jest sam Zmartwychwstały Jezus Chrystus przynoszący nam zbawienie. Prezenty z tej okazji to duże nieporozumienie i skrzywienie poglądów religijnych nawet wobec dzieci a jeśli już chcemy pokazać ze lubimy dzieci obdarujmy ich naszym zaproszeniem tam gdzie dawno nie byliście,wycieczka,spacer,w trakcie której zawiążecie więzy rodzinne być może mocno poluzowane. J jeszcze jedno zwróćmy uwagę na to, co malujemy na pisankach. Często znajdujące się wizerunki nie przypominają świąt. Ostatnio do Polski, jak wiele innych wypaczeń, wchodzą elementy obcokrajowych często pogańskich zwyczajów, a wielu myśli ze tak ma być. Powielanie nie Polskich zwyczajów jest wyzbywaniem się swojej kultury i wyglądamy śmiesznie z tym ślepo przyjętym rekwizytem do Święta Wielkiej Nocy!. Bo cóż jest wart skopiowany obraz!? Tak samo wiara niech nie będzie ślepą kopią a zdecydowanie naszym szczerym wyznaniem poznanej wiary, ze Jezus to Nasz Pan.-Cyt.

..NIECH TE ŚWIĘTA BĘDĄ INNE, NAJLEPIEJ POZBAWIONE OBŁUDY I PSEUDO WIARY, NIECH BĘDĄ POCZĄTKIEM NOWEGO DOBRA, KOŃCA TEGO CO MĘCZY I NISZCZY!, NIECH UŚMIECH BĘDZIE SZCZERY, NIE FILMOWY, NIECH PYTANIE: „CO SŁYCHAĆ?”- ZAMIENI SIĘ NA: „W CZYM MOGĘ POMOC,” NIECH KAŻDY ODNAJDZIE SWÓJ CEL DĄŻENIA I BĘDZIE WOLNY W TYM CO ROBI, NIE NISZCZĄC NICZEGO I NIKOGO DOBREGO OBOK SIEBIE! – Cyt….”

MIEJSCA W POLSCE -NIE TYLKO W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM – MICHALKOWA

NA RODZINNE STOY HERBATA CENOTOP®00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


FOTOGRAFIKA NIE TYLKO DLA KWIATÓW