....................................................... ครูดี มีคุณธรรม นำพาศิษย์ก้าวหน้า ร่วมพัฒนาชุมชน ...................................................
ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาพลศึกษาการงานอาชีพภาษาอังกฤษศิลปะเพิ่มเติม
กิจกรรมดนตรีไทยกิจกรรมทำขนมอบกิจกรรมเลี้ยงไก่ไอโอดีนกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้นกิจกรรมรักการอ่าน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1สพฐ.สหกรณ์อุตรดิตถ์เฟสบุ๊คโรงเรียนครูบ้านนอก


งานนำเสนอ1.pptx