Via deze pagina vindt u meer informatie over woningen, bedrijven en andere gebouwen in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

De gegevens komen uit het de archieven van het kadaster van 1832 tot en met circa 1989, aangevuld met gegevens uit het bevolkingsregister.

We richten ons in eerste instantie op de periode 1832-1920. In ons onderzoek proberen we de gegevens aan te sluiten op die uit het bevolkingsregister van 1860 tot en met 1920 en die uit de belastingregisters van de periode voor 1808.

Vanaf najaar 2019 komt steeds meer informatie beschikbaar. We beginnen met Westerhaar-Vriezenveensewijk en gaan daarna verder met de andere plaatsen in de voormalige gemeente Vriezenveen, waarvoor andere websites beschikbaar komen.

Westerhaar-Vriezenveensewijk

gemeente Vriezenveen

inwoners gemeente Vriezenveen