Εκμάθηση κώδικα σε παιδιά

– A NOUS Project

#wespeakcode

Η εκμάθηση κώδικα αναπτύσσει τη λογική σκέψη και τη φαντασία!

Το παρόν site έχει σαν σκοπό να βοηθήσει παιδιά να μάθουν τις αρχές του προγραμματισμού και να δημιουργήσουν εύκολα παιχνίδια και μικρές ταινίες κινούμενων σχεδίων. Ο προγραμματισμός είναι μάθημα που διδάσκεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο αναλυτικό πρόγραμμα πολλών χωρών καθώς βοηθάει στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψη. Βοηθάει τους μαθητές να γίνουν από παθητικούς δέκτες της τεχνολογίας ενεργοί σχεδιαστές και δημιουργοί της.

Δείτε ασκήσεις με επίπεδα δυσκολίας στο Scratch και επεξηγηματικά βίντεο για τον προγραμματισμό.

Η σελίδα ενημερώνεται από το ΝΟUS