Bewonersavond 15 mei

Doel

De bewonersavond heeft een tweeledig doel:

  • De belangstellenden informeren over de plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Indische Buurt Noord en de Bankastraat.
  • Reacties van bewoners inventariseren en meenemen in de verdere besluitvorming.

Beide projecten zijn in een verschillend stadium. Het plan voor de Indische Buurt Noord is al aardig uitgekristalliseerd.

Det projectplan voor de Bankastraat is een voorstel, waarin nog veranderingen kunnen worden aangebracht. De inbreng van bewoners van de wijk is hiervoor van groot belang.

Locatie De Linde, Bankastraat 158


19.30 welkom

19.40 films: toelichting op de plannen + eerste reacties

20.15 korte reactie Veilig Verkeer Nederland & Politie

20.20 gesprekken aan tafel

21.15 samenvatting van de gesprekken

21.25 hoe gaan we verder?

21.30 afronding