6.4. - Lijst van de postale operatoren die een aangifte hebben gedaan voor het verstrekken van een postdienst die geen deel uitmaakt van de universele dienst

5.4. - Lijst postale operatoren - 20150319.pdf