Onze leefregels

Samen zorgen we er voor dat samenleven op onze school prettig is!

 1. Je komt op tijd! Ben je toch te laat, dan meld je je op het leerlingensecretariaat. Vanaf de 4e keer kom je om 8u naar school.
  Ben je meer dan 1 lesuur te laat, is dit gelijk aan een onwettige afwezigheid.

 2. De school later beginnen of vroeger verlaten kan enkel met toestemming van het secretariaat en een melding via smartschool en sms-bericht.

 3. Je fiets stal je (op slot) in de fietsenkelder met een fietsenkaart.

 4. Bij afwezigheid verwittig je steeds de school.

  Je wettigt elke afwezigheid wegens ziekte onmiddellijk bij je terugkomst met een doktersattest of maximum 4 keer met een briefje geschreven door je ouders (uit agenda).
  Afwezigheid tijdens een EXAMEN moet je altijd wettigen met een doktersattest.
  Een afwezigheid wegens familiale of persoonlijke reden vraag je VOORAF (minstens 1 dag voor de afwezigheid) schriftelijk aan en moet door de directie goedgekeurd worden.
  Bij elke niet gewettigde afwezigheid volgt een sanctie.
  Ongewettigde en/of niet verwittigde afwezigheid tijdens een strafstudie heeft een verdubbeling tot gevolg. Ben je hierop ongewettigd afwezig, dan volgt een ordemaatregel.

 5. De school tijdens de middagpauze verlaten kan enkel op vertoon van je studentenkaart, mits voldaan aan de voorwaarden van de school (voor 1e en 2e graad) en met toestemming van je ouders. De school verlaten tijdens de korte pauzes kan enkel voor 7BSO en Se-n-Se, ook op vertoon van de studentenkaart. Tussen 12u15 en 12u45 is de school gesloten.

 6. Tijdens de pauzes ben je enkel op de toegelaten plaatsen, de polyvalente zaal of de speelplaats. Na een toiletbezoek laat je alles netjes achter. Uiterlijk op het 1e belsignaal ruim je je afval en sorteer je het in de juiste vuilnisbakken. Uiterlijk op het 2e belsignaal (1 minuut later) ben je op je plaats. Als je gevraagd wordt afval te verwijderen, doe je dit.

 7. Eten en/of drinken doe je enkel tijdens de pauzes. Energiedranken en chips zijn niet toegelaten, evenmin warme gerechten, tenzij ze van thuis meegebracht worden.

 8. Tijdens de lesuren ga je niet naar het toilet.

 9. Roken is verboden op het hele schooldomein en in de Augustijnenstraat ter hoogte van de school.

 10. Je gsm en andere elektronica zijn steeds uitgeschakeld en worden in de gsm-zak in de klasgestoken. Tijdens de pauze is discreet gebruik toegestaan. Wanneer een leerkracht je gsm opmerkt tijdens de les, zal hij/zij het toestel afnemen; je kunt het dan na het laatste lesuur ophalen op het secretariaat. Als je gsm 3 x is afgenomen, krijg je een strafstudie.

 11. Je brengt steeds je lesmateriaal mee; wanneer je niet in orde bent, kan de leerkracht je een nota of na meerdere keren een straftaak/strafstudie geven.

 12. Je geeft taken steeds op tijd af. Geef je een taak zonder aanvaardbare reden te laat af, dan verlies je de helft van de punten en je geeft de taak alsnog af de eerstvolgende les (geef je de taak opnieuw niet af, dan krijg je een nul).
  Ben je afwezig bij een toets, dan moet je deze toets inhalen. Ben je op het afgesproken inhaalmoment ongewettigd afwezig, dan krijg je een 0 voor deze toets.

 13. Je draagt gepaste kleding op school én op stage. Levensbeschouwelijke kentekens worden bij het binnenkomen op school uitgedaan of opgeborgen.

 14. “Vrienden” vreemd aan de school zijn niet toegelaten op het schooldomein.

 15. Wanneer je op uitstap gaat met je klas gelden dezelfde afspraken als op school.