TUYỂN SINH

2022-2023

Tại sao học tại trường THPT Quốc tế Việt Úc (Saigon International College)?

 • SIC là trường THPT Quốc tế công lập đầu tiên

 • Chương trình liên kết giữa Sở GD & ĐT TP. HCM và Hội đồng Học thuật bang Tây Úc (School Curriculum and Standards Authority)

 • Chương trình THPT Úc giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi đội ngũ Giáo viên nước ngoài

 • Học các môn học tự chọn theo sở thích và định hướng Ngành đại học sau khi tốt nghiệp: Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Kế toán-Tài chính, Tâm lý học, Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính, Thiết kế, Lý, Hóa, Sinh

 • Bằng tốt nghiệp THPT Úc được công nhận trên toàn thế giới

 • Học phí thấp

Bằng cấp nhận được sau khi tốt nghiệp THPT tại Saigon International College?

Western Australian

Certificate of Education

ĐƯỢC CẤP BỞI HỘI ĐỒNG HỌC THUẬT BANG TÂY ÚC

(School Curriculum and Standard Authority)

Tham khảo về chương trình và bằng WACE tại: www.scsa.wa.edu.au

Bằng WACE được cấp bởi SCSA

Bảng điểm WASSA

Điều kiện để nhận Bằng Tốt nghiệp THPT Bang Tây Úc (WACE)

 1. Tôi đang học chương trình THPT nào tại SIC?

 • Chương trình duy nhất đang đào tạo tại SIC là chương trình THPT của Bang Tây Úc (Western Australian Certificate of Education) được kiểm định và quản lý chất lượng bởi Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc - School Curriculum Standards Authority (Tham khảo tại: https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/)

 • Chương trình THPT của Bang Tây Úc do SIC giảng dạy cho phép học sinh theo đuổi và có cơ hội nhận được Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) do SCSA cấp.

 • Học sinh đủ điều kiện để nhận Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) (Tham khảo tại: http://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/the-wace) cũng sẽ có đủ điều kiện để có điểm xếp hạng ATAR được sử dụng để xét tuyển nhập học trực tiếp hoặc xin học bổng của các trường đại học ở Úc, cũng như một số trường Đại học trên thế giới.

 • Học sinh không đủ điều kiện để nhận được Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) tại SIC theo yêu cầu của SCSA chỉ nhận được được bảng điểm WASSA do Hội đồng học thuật Bang Tây Úc (SCSA) cấp, trong đó thể hiện chi tiết về kết quả học tập từng môn học của Lớp 11 và Lớp 12.

 1. Yêu cầu để nhận Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE)

Để đạt được Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE), trong 02 năm học Lớp 11 và Lớp 12, học sinh phải chọn học 4/5 môn cấp độ ATAR và phải hoàn thành các tiêu chí sau:

 • 20 unit của Lớp 11 và Lớp 12, trong đó tối thiểu 10 unit của Lớp 12.

 • 04 unit môn EALD hoặc môn tiếng Anh (English), trong đó bao gồm ít nhất một cặp unit của Lớp 12

 • Một cặp unit Lớp 12 của các môn từ Danh mục A (Nghệ thuật / Ngôn ngữ / Khoa học xã hội)

Quản trị kinh doanh (BME), Kinh tế học (Economics) , môn Tiếng anh EALD hoặc English.

 • Một cặp unit Lớp 12 từ Danh mục B (Toán / Khoa học / Công nghệ)

Kế toán Tài chính (ACF), Tin học ứng dụng (AIT), Hóa học (Chemistry), Khoa học máy tính (Computer Science), Thiết kế (Design), Sinh học (Human Biology), Toán (Mathematics), Vật lý (Physics), Tâm lý học (Psychology)

 • Đạt được ít nhất 14 điểm C trở lên ở Lớp 11 và Lớp 12, trong đó phải đạt ít nhất 6 điểm C trong Lớp 12

 • Hoàn thành ít nhất bốn môn cấp độ ATAR Lớp 12

 • Hoàn thành kỳ thi OLNA (03 phần: Reading, Writing và Numeracy): Tham khảo tại: https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/assessment/olna

 • Phải tham dự và đạt yêu cầu của SCSA trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) tổ chức vào cuối năm lớp 12

 1. Sự khác nhau giữa cấp độ học ATAR và cấp độ GENRAL trong các môn học

 • Các môn học theo cấp độ ATAR sẽ khó hơn và yêu cầu cao hơn về mặt học thuật được quy định chặt chẽ bởi SCSA so với các môn học cấp độ GENERAL. Vào cuối Lớp 12, học sinh đăng ký học các môn ở cấp độ ATAR phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc - WACE trong khi học sinh đăng ký học các môn ở cấp độ GENERAL Lớp 12 chỉ thực hiện các bài kiểm tra do Hội đồng học thuật Úc cung cấp (Externally Set Task) để tính điểm cho các môn học. Học sinh Lớp 12 đăng ký học môn EALD ATAR phải tham dự Kỳ thi Thực hành trực tiếp với Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc được thực hiện qua internet.

 • Học sinh phải học các môn cấp độ ATAR để có thể đạt được Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) và điểm xếp hạng ATAR sử dụng cho việc xét tuyển vào các trường đại học cũng như xem xét xin học bổng.

 • Học sinh chọn học các môn cấp độ GENERAL sẽ không đủ điều kiện để nhận Bằng tốt nghiệp THPT của Bang Tây Úc (WACE) mà chỉ nhận được Bảng điểm WASSA (Đa số các trường Đại học tại Úc yêu cầu học sinh phải học thêm 1 năm Foudation (Dự bị đại học) trước khi đủ điều kiện để nhập học Năm 1 Đại học tại Úc. Đối với các quốc gia khác, Phụ huynh cần lưu ý phải tham khảo thông tin điều kiện đầu vào các trường Đại học mong muốn trước khi quyết định chọn môn và cấp độ môn học trong năm lớp 11 và 12).

 1. Tôi có thể thay đổi các môn học hoặc cấp độ môn học đã chọn không?

 • SIC cho phép học sinh Lớp 11 thay đổi lựa chọn môn học hoặc cấp độ môn học của mình trước khi bắt đầu năm học, trong tuần đầu của Học kỳ 1, và tuần đầu của Học kỳ 2 (Phụ huynh và học sinh phải hiểu và ký cam kết chịu trách nhiệm về việc thay đổi này).

 • Học sinh Lớp 12 chỉ được phép thay đổi các lựa chọn về môn học hoặc cấp độ môn học trong tuần đầu tiên của học kỳ I

 1. Môn học nào có cấp độ ATAR hoặc GENERAL để lựa chọn trong năm lớp 11 và 12 tại SIC?

 • Môn học bắt buộc: 02 môn học

Anh văn học thuật (EALD) - Cấp độ ATAR và GENERAL

Toán (Mathematics) - Cấp độ ATAR: Maths Application; Maths Methods và Cấp độ GENERAL: Maths Essentials

 • Môn học tự chọn: Chọn 03 môn học trong năm lớp 11 và 12

Kế toán – Tài chính (Accounting & Finances - ACF) - Cấp độ ATAR và GENERAL

Quản trị kinh doanh (Business Management & Enterprise - BME) - Cấp độ ATAR và GENERAL

Kinh tế (Economics - ECO) - Cấp độ ATAR và GENERAL

Tâm lý học (Psychology - PSY) - Cấp độ ATAR và GENERAL

Khoa học máy tính (Computer Science - CSC) - Chỉ có cấp độ GENERAL

Tin học ứng dụng (Applied Information Technology - AIT) - Chỉ có cấp độ GENERAL

Thiết kế (Design) - Chỉ có cấp độ GENERAL

Hóa học (Chemistry - CHE) - Chỉ có Cấp độ ATAR

Sinh học (Human Biology - HBio) - Chỉ có Cấp độ ATAR

Vật lý (Physics - PHY) - Chỉ có Cấp độ ATAR

Môn học tại SIC

Khối 10

 • Social Studies

 • Physics

 • Chemistry

 • Computer

 • Biology

 • Mathematics

 • SIC English

 • Ngoại ngữ 2

 • Môn Việt Nam học

Khối 11 & 12

 • Môn Việt Nam học (Văn, Sử, Địa)

 • Mathematics (Toán)

 • EALD (English)

 • 03 môn tự chọn

   • Quản trị Kinh doanh

   • Kinh tế học

   • Kế toán – Tài chính

   • Tâm lý học

   • Tin học ứng dụng

   • Khoa học máy tính

   • Thiết kế

   • Vật Lý

   • Hoá học

   • Sinh học

Hoạt động ngoại khoá

Học sinh tiêu biểu tại SIC

Nguyễn Đông Quân

(2019-2021)

Học bổng Sydney International Student Award

University of Sydney, Úc

Nguyễn H. Tâm Minh

(2019-2021)

Học bổng Griffith Remarkable Scholarship

Griffith University, Úc


Đặng T. Minh chi

(2015-2017)

Havard University, USA