Hallo BPA ’ers


I.v.m. de A.V.G. wetgeving (250518) is de website enige tijd uit de lucht

Er zal gestart worden met de bouw van een geheel nieuwe site welke voldoet aan de voorwaarden van de wetgeving

Tevens ga ik er “even” tussen uit

voor een opname- en een operatie in het Ziekenhuis te Maastricht

Bovenstaande houdt in dat de website voorlopig u i t d e l u c h t is

Alle mededelingen zullen door het bestuur aan u

p e r e - m a i l

worden toegezonden

I.v.m. eventuele gezamenlijke activiteiten BPA en RAS:

bezoek regelmatig de website van


tot ziens,

De webmaster

Jack aan den Boom