BPA-Activiteiten

Nogmaals deel ik U mede dat onze Website niet meer bereikbaar is. Dit vanwege de regels van de Privacywetgeving.

De werkgroep voor de nieuwe website komt binnenkort bij elkaar en gaat een nieuwe site bouwen.

Deze nieuwe site zal zowel voor BPA als RAS gelden.


Tevens vermeld ik U hierbij data van activiteiten waaraan U kunt deelnemen:

  • 21 maart Bowlen (zie HIER)
  • 28 maart bezoek aan Leolux (Kijk hier boven)
  • 8 april Jaarvergadering RAS
  • 18 april Dagje Steyl (programma staat nog niet vast)
  • 18 april Kienen (zie HIER)
  • 23 mei Barbeque en spellen te Kessel
  • 14 Juni Petanque te Boekend.

U ziet het, heel wat activiteiten.

Groetjes namens het bestuur

Bram Moens