Hallo BPA ’ers


I.v.m. de A.V.G. wetgeving (250518) is de website enige tijd uit de lucht

Er zal gestart worden met de bouw van een geheel nieuwe site welke voldoet aan de voorwaarden van de wetgeving

De nieuwe website is in een ver gevorderd stadium