นักศึกษาวิชาทหาร STUDENT ARMY

ประกาศ รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร

ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมนักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

รับสมัคร-รายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร( ชั้นปีที่ 1 - 5 )ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

กรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร - รายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึง 5 ชายหญิง

  1. สมัครใหม่ เรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
  2. รายงานตัว เข้าเรียนชั้นปีที่ 2 ถึง 5 ( หมายเหตุ : สมัครใหม่-เรียนซ้ำชั้น-โอนย้ายสถานศึกษา)


นักศึกษาที่มีความสนใจ “ เรียนวิชาทหาร” ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและสอบถามรายละเอียดได้ด้วยตัวเองที่

“ งานวินัยนักศึกษาและการทหาร” ส่วนกิจการนักศึกษา ( ตึกใหม่ )

ตั้งแต่บัดนี้ หมดเขต 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044 - 223 123 ถึง 4 / 084-036-8318

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา

URL : DOWNLOAD 1 : เอกสารประกอบการสมัคร

URL : DOWNLOAD 2 : ใบสมัคร นศท. ( Application ) * Print หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน *

URL : DOWNLOAD 3 : ใบรายงานตัว ( Let me introduce myself ) * Print หน้าหลังในแผ่นเดียวกัน *

URL : DOWNLOAD 3 : ใบรับรองแพทย์ ( Let me introduce myself )

เอกสารการสมัคร – รายงานตัว นศท. (สมัครใหม่ - โอนย้ายสถานศึกษา – รอรับสิทธิ์ – ซ้ำชั้น)

1.หลักฐานประกอบการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1

1.1 ใบสมัครพร้อมรูปชุดนักเรียน หรือ นศ. ขนาด 1 นิ้ว(หน้าตรง ไม่สวมหมวก) จำนวน 1 ชุด

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

1.3 สำเนาแสดงผลสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รบ.ม.3) จำนวน 1 ฉบับ

1.4 ใบรับรองแพทย์การตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน(เว้น..คลินิก)

โดยระบุรับรองว่า... สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้

( แบบฟอร์มรับได้พร้อมใบสมัคร )


2.หลักฐานรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2

- แบบฟอร์ม( รด.2 )พร้อมกรอกข้อมูลให้ละเอียด / ติดรูปถ่ายชุด นศท.ขนาด 1 นิ้วให้เรียบร้อย

- ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ บัญชีรายชื่อ(แบบ รด.25) จาก ศฝ.ฯ/นฝ.ฯ เดิมอย่างละ 1 ฉบับ


3.หลักฐานรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 3

- แบบฟอร์ม( รด.2 )พร้อมกรอกข้อมูลให้ละเอียด / ติดรูปถ่ายชุด นศท.ขนาด 1 นิ้วให้เรียบร้อย

- รูปถ่ายชุด นศท.ขนาด 1 นิ้ว(ทำนำปลดฯ) จำนวน 2 รูป( นศท.ชาย)

- ใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.9)ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ( นศท.ชาย)

- สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.9)(ถ่ายหน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ( นศท.ชาย )

- สำเนาทะเบียนบ้าน(เจ้าตัว) จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดา) จำนวน 2 ฉบับ( นศท.ชาย )

- สำเนาบัตรประชาชน(เจ้าตัว) จำนวน 2 ฉบับ

- ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ บัญชีรายชื่อ(แบบ รด.25) จาก ศฝ.ฯ/นฝ.ฯ เดิม อย่างละ 1 ฉบับ

4. หลักฐานรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 4,5

- แบบฟอร์ม( รด.2 )พร้อมกรอกข้อมูลให้ละเอียด / ติดรูปถ่ายชุด นศท.ขนาด 1 นิ้วให้เรียบร้อย

- สำเนา สด.8(หน้ารูปถ่าย) จำนวน 3 ฉบับ( นศท.ชาย )

- สำเนา สด.8 หน้ายาว(ถ่ายหน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ( นศท.ชาย )

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ.ครั้งสุดท้าย(จาก ศฝ./นฝ.เดิม) จำนวน 3 ฉบับ

(สำเร็จวิชาทหารจากนครราชสีมา – ชัยภูมิ ไม่ต้องส่งเอกสาร)

- สำเนาบัตรประจำตัว นศท. จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 พร้อมบัญชีรายชื่อ(รด.25) จำนวน 1 ฉบับ(รายงานตัวปี 4 )

- ใบรับรองการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 พร้อมบัญชีรายชื่อ(รด.25) จำนวน 1 ฉบับ(รายงานตัวปี 5 )

นักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

ให้มาติดต่อขอรับแบบฟอร์ม – ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมด้วยตัวเอง

ได้ตั้งแต่บัดนี้ – หมดเขต 22 กรกฏาคม 2562


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา 1

โทรฯ 044-223023-4 / 084-0368318


เรียน นศท. ไม่ต้องรอเกณฑ์ทหาร ผ่านการนำปลด ฯ ติดยศร้อยตรี

ลงชื่อสมัครในระบบ เบื้องต้น URL : https://forms.gle/zrkq5ErAKW9s6sSm9

https://line.me/R/ti/g/Jhb7bgU9rh สำหรับผู้เข้ามา สมัครใหม่ เพื่อแจ้งข่าวการคัดเลือก ปี 2563


รุปภาพการฝึก อยู่ที่ เมนูถัดไป ACTiON SUB ข่าว......มาแรง เมนู ACTiON NEWS