כספים "מניב" מערכת לניהול ומעקב חוזי שכירות ונכסים

מערכת אלגנטית לניהול ומעקב חוזי שכירויות ונכסים

המערכת נותנת מענה:

* לנגישות המידע – כל החוזים בלחיצת כפתור, הכל מאורגן, במקום אחד, ברור ופשוט.

* לתזכורות – תזכורות והתראות קופצות אוטומטית שמגיע המועד שהוגדר.

* לחישובים – כל החישובים (שכ"ד, דמ"ן...) אוטומטית, התשלומים במעקב.


מדובר במערכת מודולרית, מקיפה נושאים שונים בהתאם לצרכים היחודיים שלכם.

* המערכת חוסכת כסף – חוזים, חידושים ושיפוצים נעשים בזמן, דברים לא נשכחים. נמנעות תקלות שמחירן יקר.

* המערכת חוסכת זמן – כל הנתונים מאותרים בלחיצת כפתור ואין צורך לבזבז זמן ומשאבים בחיפוש נתונים.

* המערכת חוסכת זמן וכסף בכך שמחשבת אוטומטית את התשלומים החודשיים/רבעוניים ושנתיים.

* המערכת חוסכת כסף בכך שמעלה את היעילות והבקרה באירגון ומאפשרת ל להתעסק ביצור הכנסה

במקום באיתור מסמכים ו/או חישובים שונים שהמערכת מבצעת אוטומטית ביעילות ובדיוק.


הפתרון מכיל את המרכיבים הבאים:

מודול ניהול חוזים

- קליטת פרטי החוזים, לפי אתרים (נכסים), כולל כל הפרטים:

אתר, כתובת, נתוני השוכרים, תאריכים בחוזה, אופציות, הגדרות

התשלומים הגדרות שטחים ערבויות וכיו"ב.

-אפשרות לצרוף כמות בלתי מוגבלת של מסמכים סרוקים , מסמכי WORD,

אקסל, תמונות, וכיו"ב (גרסת כסף +).

- מנגנון הגדרת תשלומים מתוכננים, לפי סוגי הצמדה (מדד, מט"ח

ללא הצמדה ו/או שילוב בינהם) לפי טבלת שערים ומדדים.

מודול ניהול ומעקב תשלומים –

- יצירת תשלומים חודשיים ע"ס הגדרות סעיף 1

- הדפסת טופס בקשה לתשלומים מהמשכיר.

- מסך אישור תשלומים לפי דרישה כולל אופ' לתיקון סכומים.

- הדפסת מאושרים / התיחסות להוראות קבע/ללא הוראות קבע

- יצירת תשלומים תקופתיים (חודשי/רבעוני, חציון,שנתי) לפי מכירות.

כולל התייחסות לשכ"ד בסיסי בהתחשבנות לפי הסכם(* זהב +).

מודול התרעות אוטומטיות –

- התרעות מקוונות על מועד סיום חוזה

- התרעות מקוונות על אופציות ושנויי אופציות

- התרעות מקוונות בנושא ערבויות וסיומן/חידושן.

- לכל סעיף ניתן להגדיר מראש ימים להתראה.

- ניתן להוסיף להתראות הערות, והשגות בהן אפשר לשתף את המשתמשים האחרים

במערכת.

- התרעות לא רלונטיות ניתן להעביר לשמירה בארכיון.

מערכת המאפשרת עבודה אירגונית (* זהב +)

- עבודה לפי חלוקת תפקידים והרשאות

- גורמים המכינים תשלומים

- גורמים מאשרים תשלומים כולל חתימה אלקטרונית

- גורמים הטפלים בקשר להנה"ח

- גורמים המטפלים בתשלומים לבנקים

- גורם משפטי

כל התיקשורת בין הגורמים נעשית דרך המערכת כך שכל אחד נחשף למידע רלונטי לו, ויכול לעדכן / ולתשאל את המערכת.