כספים שכ"ד לרשתות שיווק ומשכירים

מערכת מלאה לניהול, שליטה ובקרה תשלומי שכ"ד

כספים היא מערכת מקיפה לניהול ומעקב שכ"ד \ דמ"נ \ ערבויות \ פיקדונות \ אופציות

ופעילויות נוספות המתאימות במיוחד לרשתות שיווק\קמעוניות-(retailer ) או לכל ארגון השוכר

או משכיר מספר אתרים.

שימוש בכספים מאפשר לארגון להתייעל ובעיקר לחסוך בהוצאות תפעוליות ובכ"א, להגביר את

יכולת התחרות המסחרית תוך שליטה אבסולוטית בכל מרכיבי העלויות הרלוונטית למ"ר.

עם כספים יש לך אפשרויות בקרה על התשלומים למשכירים ועל תזרים המזומנים במספר

פוזיציות אפשריות. עם כספים התמונה, על כל מרכיביה,

ברורה במסך אחד. אין צורך "לרוץ" לתיקים אין צורך להפעיל מכונת חישוב,

אין צורך לנהל דוחות אקסל מורכבים.

מערכת כספים בסיסית כוללת:

- ניהול כל חוזי השכירות על כל מרכיביהם: אתר/חנות/סניף , ספק, תאריכים, שטחים, אופציות...)

- אחזקת היסטוריה ופרטים מלאים של כל נכס (חוזים סרוקים, התכתבויות, תשלומים)

- ניהול תשלומים נומינליים מתואמים מקוונים (online) כולל שכ"ד, דמ"ן, חניה, מחסן ..

- מערכת התראות מקיפה: סיום חוזים, תחילת/סיום אופציה, חידוש ערבויות, ביטוחים.

- אינדקסים: אתרים (חנויות, נקודות מכירה, מושכרים), ספקים וטבלאות משנה.

מערכת פיננסית רחבה כוללת:

- הפקה אוטומטית של מכתבים לספקים במייל / בפקס

- העברה אוטומטית של פקודות יומן והוראות תשלום להנה"ח

- חיבור למערכת תשלומים EDI ותשלומים אוטומטיים לבנקים.

- יצירת התחשבנות ודיווח לספק (תוספת, אחוזים לפדיון, הפרשים לפי חוזה)

- התאמת המערכת לפי IFRS דיוור לרוא"ח לדוג' התחייבות חוזית לשנים עתידיות

- שאילתות ודוחות מורכבים.

מערכות נוספות אותן אנו משווקים:

מוצרים בתחום היבוא והיצוא