Wat leert een kind in groep 4?

Wat leert een kind in groep 4?


Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Het complete overzicht van wat de kinderen in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit handige artikel. We maken in het artikel onderscheid in sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een kind eenmaal in groep 4 moet leren om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen van groep 4 te maken. We eindigen met de vraag hoe je je kind goed kunt helpen in groep 4.


Onderscheid


Zoals gezegd maken we onderscheid tussen de ontwikkeling op sociaal gebied en vakken voor de cognitieve ontwikkeling. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. De sociale kant uit zich door het vaker samen willen zijn met andere kinderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor weetjes. Wat dat betreft zijn de lesdagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van weetjes, regels en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.


Sociale vaardigheden


Gezien worden, samenspelen, samenwerken en vorm aan de eigen persoon geven zijn nog maar enkele van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. Leerlingen leren in de lessen sociale vorming (sova) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leerkracht hanteert duiken de kinderen aardig de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker van zichzelf en krijgen ze bovendien vertrouwen in mensen om hen heen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.


Algemene kennis


Rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over het aanleren van vaardigheden en kennis. Dit schooljaar komt dit allemaal voorbij en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Alle ontwikkelingen op het gebied van rekenen, taal, woordenschat en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die leerlingen vragen om zelf na te denken, samen te werken, inzichten te geven en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.


Methode en Cito-toetsen


Om zicht te krijgen of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken maken ze vele toetsen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de groep 4 toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en toetsen de lesstof die vlak ervoor aan bod kwam. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. Deze Cito-toetsen M4 en E4 worden twee keer in een jaar afgenomen, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de jaren erna.


Hulp bieden


Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder de zelfstandigheid van je zoon of dochter af te pakken? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en zullen vaak pas hulp vragen als dat nodig is. Voor ouders is het dan ook handig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Opdrachten vanuit school kun je het beste door je kind zelf laten opknappen, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een klein foutje juist te leren.