เปิดลงทะเบียนรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนต่อ

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง (รอบทั่วไป)

*โปรดอ่านทำความเข้าใจ

  • ส่ง 1 แบบฟอร์มต่อนักเรียน 1 คน ส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าส่งซ้ำระบบจะตัดชื่อออก ทำให้ต้องลงทะเบียนใหม่
  • ระบุเมลที่ถูกต้องในช่องให้ระบุเมล (ถ้าระบุไม่ถูกต้องเมลใบสมัครอาจส่งไม่ได้หรือส่งได้แต่ไม่ได้รับ)
  • เมื่อส่งแบบฟอร์มแล้ว ระบบจะส่งใบสมัครพร้อมบัตรเข้าห้องสอบกลับทาง Mail ของท่านที่ระบุไว้ ภายใน 1-2 วัน
  • เช็คสถานะการลงทะเบียนได้ที่ เช็คสถานะการลงทะเบียน
  • ถ้าไม่ได้รับ Mail ตอบกลับให้ติดต่อที่ https://www.facebook.com/watklang/inbox

**สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้ากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครเรียน

1.บัญชี Gmail Hotmail หรือ Mail อื่นๆ(ที่สามารถเข้าเช็คเมล์ตอบกลับเพื่อพิมพ์ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบได้)

2.เมื่อได้รับแบบฟอร์มทางอีเมลแล้วให้ปริ๊นต์ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบที่ระบบจะส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ติดรูปถ่ายพร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย (ตามตัวอย่างด้านล่าง)

เมื่อโรงเรียนประกาศรับสมัครให้นำใบสมัครพร้อมบัตรประจำตัวสอบมายื่นสมัครพร้อมหลักฐานที่ระบุ และชำระค่าสมัคร 50 บาท ภายในวันที่ (รอการแจ้งจากทางโรงเรียนอีกครั้ง) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

หลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร (วันสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

- ใบสมัครเรียนพร้อมบัตรเข้าห้องสอบ ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน) 1 แผ่น เซนต์รับรองสำเนาให้เรียบร้อย

- ผลการเรียน ปพ.1 หรือหนังสือรับรองผลการเรียน ปพ.7 ฉบับจริง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้ใบรับรองแทน)

- สมัครด้วยตนเอง แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

***รอการประกาศยื่นใบสมัครอีกครั้งที่หน้าเว็บไซต์ www.โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง.com Facebook : https://www.facebook.com/watklang

Line:รับนักเรียน รร.ท.วัดกลาง ปี2563


เปิดลงทะเบียน 21 มีนาคม 2563

ลงทะเบียน ม.1

ลงทะเบียน ม.4

เช็คสถานะการลงทะเบียนได้ที่

ตัวอย่างรูปถ่ายติดใบสมัคร 1-1.5 นิ้ว

รูปตัวอย่างนักเรียนชาย

รูปตัวอย่างติดใบสมัคร

รูปตัวอย่างนักเรียนหญิง

รูปตัวอย่างติดใบสมัคร

รูปตัวอย่าง

รูปตัวอย่างติดใบสมัคร

ตัวอย่างใบสมัคร

(ติดรูป 3 ใบและลงชื่อในช่องวงกลมสีแดง

บัตรประจำตัวสอบไม่ต้องตัด)

แบบฟอร์มสมัครเรียน ม.4 (การตอบกลับ) - สำหรับปริ๊นต์ฟอร์มใบสมัคร (ตัวอย่าง) (แก้ไข).pdf
แบบฟอร์มสมัครเรียน ม.4 (การตอบกลับ) - สำหรับปริ๊นต์บัตรประจำตัวสอบ (ตัวอย่าง) (แก้ไข).pdf