Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน

ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑โทร ๐๘๐๑๖๙๙๔๕๙
สารนิเทศพฤษภาคม
สารนิเทศ
สารนิเทศเมษายน
นิเทศ 15-30 มิย.64
site visit

ข้อมูลทั่วไป

การประชุม/อบรม/สัมมนา

การเป็นวิทยากร

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

งานวิจัย

านอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สมุดเยี่ยม (การตอบกลับ)