ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Відокремлений структурний підрозділ 

«Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»

www.vyshnya.in.ua/ 

Про організацію освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання  на сайті у

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційне навчання передбачає: 

Змішане навчання – складна багаторівнева взаємодія учасників освітнього процесу, поєднує ефективність та оперативність електронних форм навчання, соціальну комунікацію і фахове консультування. 

Основою ефективного застосування змішаного навчання є: 

Положення про організацію освітнього процесу