Sensi Sessions

els altres turistes estan a tot arreu

Al finalitzar

deixem paler que hem situat el primer TICcatsensor i que tots els participants son el model i els primers protagonistes de una gran campanya de alfabetització digital dels territoris de la costa Brava i Girona , les arees de actuació per la Primavera 2017

AIEO A Invertir en OrientarT especial InnoCitilabGran