Vrijeschool Lelystad

Vrijeschool Lelystad is een initiatief van ouders en onze schoolleider. Wij ontwikkelen kwalitatief goed en duurzaam vrijeschoolonderwijs in Lelystad. Onze school start vanaf augustus 2022.

Deze website geeft u informatie over wat Vrijeschool Lelystad voor u en uw kind kan gaan betekenen. Klik op de knop hieronder om een afspraak te maken voor een oriënterende rondleiding .

Vrijeschoolonderwijs in beeld

Ontdek hoe Vrijeschool Lelystad straks kan bijdragen aan een gebalanceerde ontwikkeling van uw kind.

Verstandelijk begrip vormt slechts een middel om de dingen te begrijpen, met het gevoel, met het hart kan men evenzeer begrijpen.

Rudolf Steiner

Onze DOELSTELLING

Kwalitatief goed en duurzaam primair vrijeschoolonderwijs realiseren in Lelystad

Het initiatief Vrijeschool Lelystad gunt kinderen en ouders de mogelijkheid om te kiezen voor onderwijs waarin naast goede taal en rekenontwikkeling de ontwikkeling als mens centraal staat...[meer]

Het vrijeschoolonderwijs gaat er vanuit dat elk kind van nature speciale talenten en behoeften heeft, die wij door middel van onderwijs kunnen stimuleren en ondersteunen. Op de Vrijeschool volgen kinderen lessen die een beroep doen op hoofd, hart en handen; ook wel denken, voelen, willen.

Vrijeschool leerkrachten zijn veelzijdig en professioneel en hebben veel eigenaarschap in het vormgeven van hun lessen. Zij begeleiden de kinderen in de zoektocht naar kennis en passie. Samen verdiepen ze zich in de lesstof en in thema’s die in periode-onderwijs vorm krijgen. Dat gebeurt in de klas, in de natuur, met houtbewerking, schilderkunst en dans.

De gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten is betrokken, moedigt aan en biedt een veilige omgeving waarin de kinderen onderzoeken, ontdekken en groeien. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens terugkerende vieringen in het ritme van de seizoenen. Hiermee vieren we het leven zelf en houden we ook ons moderne bestaan levend.

Zo ontwikkelen vrijeschool kinderen zich samen, voor de wereld van vandaag én morgen.

Feitenlijst

Het vrijeschoolonderwijs groeit. In 10 jaar is het aantal leerlingen op vrijescholen met ruim 46% toegenomen. Landelijk kiezen steeds meer ouders en kinderen bewust voor ons onderwijs. (klik om de feiten te zien)

 • Al sinds de oprichting in 1919 groeit het aantal vrijescholen. Momenteel is er sprake van een snelle groei. Vandaag zijn er wereldwijd meer dan 1.180 vrijescholen en 1900 vrije kleuterscholen in meer dan 70 landen.*


 • In de laatste vijf jaar groeide het aantal vrijeschool leerlingen in Nederland met ruim 26%.


 • Tussen 2018-2019 groeide de Nederlandse vrijeschool met 3,8% tot bijna 30.000 leerlingen, terwijl het onderwijs landelijk te maken heeft met een krimp.


 • Sinds 2011 startten op 24 plaatsen in Nederland nieuwe locaties waar vrijeschoolonderwijs gegeven wordt.


 • Uit onderzoek blijkt dat ouders en leerlingen kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en talentontwikkeling van leerlingen.


 • De grootste drempel voor ouders om te kiezen voor een vrijeschool kleuterklas is de afstand tot de school (39%).


 • 78% van de instromende ouders met kleuters hebben geen ervaring met de vrijeschool.


[*Bron: ECSWE factsheet 2019-2020]
[Alle overige data is afkomstig uit de samenvatting van een onderzoek naar de motieven om wel of juist niet te kiezen voor de vrijeschool. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van vrijescholen door DUO Onderwijsonderzoek. Op de website www.vrijescholen.nl kunt u het hele rapport downloaden.]
Groei curve vrijescholen. Bron: vereniging van vrijescholen

onze Missie

Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor goed gebalanceerd eigentijds onderwijs waarin het ontwikkelen van kennis, creativiteit en handvaardigheid samengaan in een sociaal en pedagogisch veilig klimaat. Dit noemen wij levensecht leren met hoofd, hart en handen. Hiermee staan onze kinderen sterk in hun 21e eeuw.

onze kernwaarden

Wij herkennen ons in de UNESCO kernwaarden:

 • Learning to know: Denken

 • Learning to be: Voelen

 • learning to do: Willen

 • Learning to live together: Samen

onze visie

De school draagt het antroposofische gedachtengoed uit op een eigentijdse wijze. Dit gebeurt vanuit een Christelijke cultuur met aandacht en respect voor andere levensbeschouwingen. Wij willen een lerende, transparante gemeenschap zijn, waar aandacht en betrokkenheid is voor elkaar en de omgeving. Zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste vreedzame burgers die op een democratische manier kunnen deelnemen aan de toekomstige maatschappij.

Samen met ouders

Vrijeschoolonderwijs staat voor onderwijs waarbij ouders en school samenwerken...[meer]

Opvoeden en leren stoppen niet bij de grenzen van het schoolplein, "It takes a village to raise a child". Samen met ouders zullen wij streven naar een gebalanceerde en op elkaar afgestemde ontwikkeling van het kind. Dit betekend dat wij met elkaar de kinderen leren om zelf betekenis en richting aan hun leven te geven.

Ons onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Het staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

Zo kunnen onze kinderen uitgroeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de toekomstige maatschappij. Het uitgangspunt van Vrijeschool onderwijs is dan ook: onderwijzen is ook opvoeden en opvoeden is ook onderwijzen.

OUder draagvlak

Het initiatief Vrijeschool Lelystad kan alleen slagen met voldoende aanmeldingen. Wij beseffen ons dat direct aanmelden in deze fase voor sommige ouders een grote stap kan zijn. Daarom hebben wij twee steunvormen in het leven geroepen. Zo kan elke geïnteresseerde ouder op zijn eigen tempo steun betuigen. Ook zijn wij voornemens informatiedagen te organiseren.

Alles op zijn tijd

De vraag is niet: Wat de mens moet kunnen en weten

teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen inpassen.

Maar wel: Wat er in de aanleg van de mens aanwezig is

en in hem ontwikkeld kan worden.

Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie

aan de maatschappij steeds nieuwe krachten aanreikt.

Dan zal in de samenleving steeds datgene

tot ontwikkeling kunnen komen,

wat de er binnentredende generatie van mensen in zich draagt.

Maar van de opgroeiende generatie mag niet datgene gemaakt worden,

wat de bestaande maatschappij van deze generatie maken wil.

Rudolf Steiner