Bestuur


Het bestuur van de vzw Vrienden van Fort Breendonk is op heden als volgt samengesteld:


Voorzitter

Kevin Polfliet

Ondervoorzitter

François Elseviers

Secretaris

Karel Leiner

Penningmeester

Herbart Beyers

Bestuursleden

Dirk De Cuyper

Wendy Diricx (= cateringverantwoordelijke)

Rodolphe Plissart de Brandignies

Luc Smedts

Robert Van Eylen (= materiaalmeester)


Vrijwilligers

Sabina Constant

Jana De Backer

Geert Debuyser

Peter Defoor

Lysanne Demol

André Donie

Elke Eggerickx

Roger Emmerechts

Isabella (Liza) Hendrickx

André Reyntiens

Nico Theunissen

Monique Van De Vreken

Greet Vermeulen


Ere-leden

James M. Deem


De Algemene Vergadering van de vzw bevat twee waarnemers van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en twee stemgerechtigde afgevaardigden van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden, aangevuld met personen en organisaties die thematisch verbonden zijn met het fort en zijn geschiedenis (8 Mei Comité regio Mechelen, Auschwitz Stichting).

De statuten van de vzw kunt u hier raadplegen.