Activiteiten

21 juli: Nationale Feestdag

Op 21 juli vieren we de Nationale Feestdag zoals de voorgaande jaren met een deelname aan het Feest in de Warande in Brussel. Aan onze infostand zult u die dag weer terecht kunnen voor alle praktische info over bezoeken aan het Fort van Breendonk, over onze activiteiten én over het vorig jaar opgerichte War Heritage Institute, dat de belangrijkste sites van de herinnering in België - waaronder Breendonk - verenigt.

Praktisch

Onze stand zal te vinden zijn aan het Koningsplein van 10 tot 22u00. Meer info over de feestelijkheden in Brussel op de Nationale Feestdag vindt u op de website van Defensie.

24 augustus 2018: Film in het Fort: Dunkirk

De snelle opmars van het Duitse leger in België en Noord-Frankrijk, zorgt er in mei 1940 voor dat honderdduizenden geallieerde soldaten omsingeld geraken in het Franse plaatsje Duinkerken. Gevangen op het strand met hun rug naar het Kanaal staan ze voor een onmogelijke situatie, als de Blitzkrieg van de Duitse Wehrmacht dichterbij komt. Het filmepos ‘Dunkirk’ (Christopher Nolan, 2017) schetst een beeld van deze episode van het begin van de Tweede Wereldoorlog en van de indrukwekkende operatie ‘Dynamo’, waarbij 300.000 soldaten worden geëvacueerd... Bekijk hier de trailer:

Praktisch

De vertoning vindt plaats in de cinemazaal van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, Brandstraat 57 te Willebroek. Deuren open om 19.30 uur, start vertoning om 20.00 uur. De film is Engels gesproken, met Nederlandse ondertitels. Duur: 156 minuten. Vooraf reserveren met vermelding van uw naam en het aantal personen via vriendenamis.fortbreendonk@gmail.com. Betaling (2 euro per persoon, Vrienden gratis) aan de ingang. Na de vertoning kunt u nakaarten in de gelegenheidscafetaria van de Vrienden.

26 augustus 2018: Fortendag Saint-Héribert

Het Fort van Saint-Héribert (of Fort van Wépion) wordt gebouwd tussen 1888 en 1892 en is een van de negen forten die aan het einde van de 19de eeuw samen de Versterkte Positie van Namen vormen. Tijdens het Beleg van Namen, in augustus 1914, wordt het fort zwaar onder vuur genomen door de Duitse artillerie. Het wordt in 1930 hersteld in de hoop een - dan nog hypothetische - nieuwe Duitse aanval te kunnen verhinderen of vertragen. Het wordt aangevallen op 15 mei 1940 en zes dagen later valt het in de handen van de vijand. Vandaag is het fort eigendom van het private "Fonds Emile Legros", dat zich sinds augustus 2013 inzet voor het uitgraven en vrijmaken van de toegangen en de grachten rond het fort en voor de restauratie van beschadigde delen van het bouwwerk.

Op zondag 26 augustus nodigt het Fonds u uit voor een speciale dag, uitzonderlijk gewijd aan de geschiedenis van ALLE Belgische forten. De Vrienden van Fort Breendonk zullen er ook aanwezig zijn met een promotiestand.

Meer info: http://www.fortsaintheribert.be/nederlands/

21 oktober 2018: Lezing: Het Proces van Mechelen (o.v.)

Tijdens de repressieperiode na de Tweede Wereldoorlog werden in België om en bij de 60.000 processen over collaboratie gevoerd. Het meest beroemde en beruchte proces begon in maart 1946 in de raadszaal van het Mechelse stadhuis: dat van de beulen van Breendonk. Het proces was zo belangrijk voor de hele maatschappij, dat er verschillende journaalfilms werden gemaakt die in alle Belgische cinema's werden vertoond. Marcel Kocken, ondervoorzitter van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst en wandelend geheugen van Mechelen, is al zijn ganse leven gepassioneerd door de Mechelse geschiedenis en cultuur. Aansluitend bij uniek beeldmateriaal van het proces van Mechelen deelt hij zijn herinneringen aan het proces van Breendonk, dat hij als kleine jongen van nabij volgde.

Meer praktische info volgt.

2 november 2018: Bezoek Nationaal Monument Kamp Vught (NL)

Wanneer in 1942 de in Nederland gevestigde concentratiekampen Westerbork en Amersfoort hun maximale capaciteit bereiken, geeft de SS in Berlijn opdracht tot de bouw van een nieuw kamp: Vught. Het kamp wordt deels gebouwd door gevangenen en heeft een maximale capaciteit van 15000 gedetineerden. In totaal worden ruim 31000 mensen - veelal joden maar ook politieke gevangenen, Roma en Sinti, verzetsstrijders, Jehova’s getuigen, homoseksuelen, zwervers, criminelen en zwarthandelaren - in het kamp opgesloten. Onder hen ook gevangenen uit het tegen dan tot doorgangskamp omgevormde Breendonk. De vzw Vrienden van Fort Breendonk reist hen na, voor een geleid bezoek aan het thans tot Nationaal Monument uitgeroepen kamp.

Praktisch

Opgelet: het aantal deelnemers aan deze excursie is beperkt en enkel voor bestuursleden, vrijwilligers en leden van de Vrienden. Meer details volgen. Meer info over Kamp Vught vindt u hier.

25 november 2018: Lezing 'Verzet in Europa 1922-1945'

Het boek ‘Verzet in Europa 1922 - 1945’ biedt een overzicht van het Verzet tegen het nazisme en het fascisme vόόr en tijdens de Tweede Wereldoorlog in heel Europa. Daarbij gaat veel aandacht naar de diversiteit qua acties, bewegingen en netwerken, ideologieën en beweegredenen. 21 landen komen aan bod, inclusief die landen waar het fascisme reeds vroeg de macht in handen heeft genomen, zoals Italië, Spanje en Duitsland. Mede-auteur Jean Cardoen, directeur Publiekswerking binnen het in 2017 nieuw opgerichte War Heritage Institute, brengt een samenvatting van deze geschiedenis: de niet te vergeten ‘strijd in de schaduw’ die voor en tijdens de oorlog door vele mannen en vrouwen werd geleverd, vaak ten koste van hun eigen leven.

Meer praktische info volgt.

Bekijk hier het archief van reeds voorbije activiteiten.