Vredesweek Tilburg 2020

Van 19 t/m/27 september

Vanwege de coronacrisis hebben we onze activiteiten beperkt moeten houden. Op deze pagina leest u over onze Walk of Peace en over de Webinar onder het thema Wereld zonder vijanden.

Zaterdag 19 september: Walk of Peace

Op zaterdag 19 september wordt de vredeswandeling Walk of Peace gehouden. Tijdens deze wandeling door de Tilburgse binnenstad staan we stil bij monumenten en herdenkingsplaatsen. Zij geven enerzijds een stille getuigenis van de conflicten uit verleden die onze stad tekenen maar anderzijds geven ze ook hoop op vrede voor de toekomst. Vertrekpunt is het Holocaustmonument in het Vrijheidspark achter het Factorium. Daar komen we samen om 16.00 uur om vervolgens op weg te gaan langs deze betekenisvolle plekken.

Bij de opzet van de wandeling houden we natuurlijk volop rekening met de coronarichtlijnen van het RIVM.

Maandag 21 september: Lezing Prof. dr. Fred van Iersel

Op Maandag 21 september zal prof. dr. Fred van Iersel vanaf 19.30 uur in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk (Vierwindenlaan 9 te Tilburg) een interactieve lezing houden over het thema Wereld zonder vijanden.

Deze lezing zal de vorm krijgen van een webinar en is via internet vanuit huis mee te volgen. We maken gebruik van het videoconferencingprogramma Microsoft-teams. U bent in staat de lezing te volgen met webbrowers als Firefox en Chrome. U hoeft dus waarschijnlijk geen extra software te installeren . Maar er bestaan van Microsoft-Teams ook apps voor Windows, Apple en Android die het volgen vergemakkelijken. Als u zich opgeeft met onderstaand aanmeldingsformulier, ontvangt u van te voren een link via de e-mail. U krijgt ook de gelegenheid om van huis uit te reageren op deze lezing en om in discussie te treden.

Wie is Fred van Iersel

Fred van Iersel is van jongs af aan reeds betrokken geweest bij de vredesbeweging. Begin 1995 werd hij bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Unversiteit van Tilburg. Van 1997 tot 1999 was hij ook algemeen secretaris van de vredesbeweging Pax Christi. In 2002 is hij hoofaalmoezenier geworden bij het R.K. justitiepastoraat. In zijn loopbaan heeft hij zich veelvuldig bezig gehouden met vooral ethische vraagstukken rond oorlog en vrede.