Ενεργές Προκηρύξεις

Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 έως 30.000 ευρώ (ανάλογα με το ύψος της επένδυσης που θέλει να υλοποιήσει η επιχείρηση).

Ποσοστό ενίσχυσης: 80%

Επιλέξιμες δαπάνες

- Θερμομόνωση

- Κουφώματα

- Υαλοπίνακες

- Συστήματα σκίασης

- Συστήματα ψύξης – θέρμανσης

- Φωτισμός

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Έως 31/12/2021

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών, 56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας, 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

Επιλέξιμη δαπάνη είναι η αγορά Θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου που αγοράστηκαν από 01/02/2020 και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Μέσω της δράσης θα επιχορηγηθεί η προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου αξίας έως 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα (χωρίς ΦΠΑ) και μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε χώρο εστίασης συνολικά.

Αναπτυξιακός Νόμος


Σε ισχύ βρίσκεται το καθεστώς

  • Μηχανολογικού εξοπλισμού (μέχρι 30/09/2021)


Μέσω του αναπτυξιακού νόμου ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπο-σύσταση επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική μορφή και το μέγεθος τους για την υλοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριμένους κλάδους (δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες λιανικού εμπορίου, εστίασης, ενοικιαζομένων δωματίων).

Οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουν την μορφή φορολογικής απαλλαγής, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιχορήγησης, επιδότησης μισθολογικού κόστους κλπ

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 50.000 ευρώ (για ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισμούς κλπ) έως 500.000 ευρώ (για μεγάλες επιχειρήσεις).

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε λεπτομέρειες για τον επενδυτικό νόμο