Αναμενόμενες Προκηρύξεις

e-λιανικό

Αναμένεται β κύκλος του προγράμματος

Επιδότηση επιχειρήσεων που έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού) ως κύρια δραστηριότητα ή ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, διατηρούν φυσικό κατάστημα πώλησης ειδών και έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από 18/03/2020 και εφεξής

Επιλέξιμες δαπάνεςː Server με το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/laptop), Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (πχ barcode, εκτυπωτές – όχι tablet, τηλεοράσεις και κινητά), Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος eshop, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Ποσό επιδότησης 5.000 ευρώ

Αν η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/03/2020 τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με επιδότηση έως 1.500 ευρώ

«Eπιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

Στόχος της δράσης «Eπιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» θα είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, στήριξη - ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα από την πανδημία, παραμένοντας επί μακρόν με πολύ μειωμένη δραστηριότητα λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Παράλληλα είναι αναγκαία η αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Mε αυτό το σκεπτικό, η παρούσα Δράση έρχεται να περιορίσει με τη μορφή ενίσχυσης, την απώλεια εισοδημάτων γι’ αυτήν την κατηγορία αυτοαπασχολουμένων και να υποστηρίξει την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό AΦM) θα αποδίδεται μη επιστρεπτέο ποσό επιχορήγησης κλιμακούμενο με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών του επιτηδευματία κατά το έτος 2019. H διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει αντικειμενικού κριτηρίου μείωσης του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2020 σε σχέση με το 2019. Θα λάβει μη επιστρεπτέα επιδότηση.

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων

Νέο στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να καλύψουν τις ζημιές που επωμίστηκαν μέσα στο 2020 λόγω της πανδημίας και του διπλού lockdown, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική.

Από το σύνολο των πάγιων δαπανών που πραγματοποίησε μια επιχείρηση μέσα στο 2020 θα αφαιρούνται οι οικονομικές ενισχύσεις που έχει λάβει ή θα λάβει στο πλαίσιο των υπόλοιπων μέτρων στήριξης (π.χ. επιστρεπτέα προκαταβολή, αποζημίωση ειδικού σκοπού, επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων, κάλυψη εργασιακού κόστους μέσω του προγράμματος αναστολών ή μέσω του προγράμματος «Συν-Εργασία» κ.λπ.). Από το υπόλοιπο που θα μένει (αν μένει) το Δημόσιο θα καλύπτει ένα σημαντικό ποσοστό, που θα μπορεί να φτάνει ακόμη και στο 70% (ή και στο 90% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Η αποζημίωση θα δίδεται είτε υπό μορφή άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, δηλαδή στα πρότυπα της επιστρεπτέας προκαταβολής, είτε και υπό μορφή έκπτωσης φόρου για συμψηφισμό με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.


Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τα γυμναστήρια

Η επιχορήγηση επιχειρήσεων γυμναστηρίων και παιδότοπων θα αποδίδεται με βάση το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης. Θα λαμβάνεται υπόψη η μείωση του τζίρου κατά το έτος 2020 σε σχέση με το 2019.

Οι νέες επιχειρήσεις θα λάβουν το χαμηλότερο ποσό που θα προβλέπει η κρατική επιδότηση.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους παιδότοπους

Η επιχορήγηση επιχειρήσεων γυμναστηρίων και παιδότοπων θα αποδίδεται με βάση το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης. Θα λαμβάνεται υπόψη η μείωση του τζίρου κατά το έτος 2020 σε σχέση με το 2019.

Οι νέες επιχειρήσεις θα λάβουν το χαμηλότερο ποσό που θα προβλέπει η κρατική επιδότηση.