Циклова методична комісія

"Суспільно-гуманітарна підготовка"

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ інноваційних технологій як засобу формування ключових освітніх компетентностей учнів


Навчально-методична проблема відповідає вимогам освіти XXI століття, які орієнтовані на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність учнів, конкурентоспроможність, мобільність майбутніх фахівців, все більш актуальним стає компетентнісний підхід у освіті, формування ключових освітніх компетентностей, а саме: ціннісно-смислової, загальнокультурної, навчально-пізнавальної, інформаційної, комунікативної, соціально-трудової, особистісного самовдосконалення.

НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

1. Подальше впровадження в роботі ЦМК інноваційних технологій навчання.

2. Активізація роботи щодо самоосвіти членів ЦМК.

3. Вивчення та впровадження в роботу елементів передового педагогічного досвіду різних рівнів.

4. Робота з обдарованими дітьми.

5. Надання консультативної методичної допомоги, інформаційної, взаємовідвідування занять.