Віртуальний кабінет 

охорони праці та безпеки життєдіяльності 

ВПУ № 3 м.Чернівці

Починайте вивчати безпеку праці замолоду

й гарантуйте її собі протягом усього життя.

Ханс-Хорст Конколевски

                                                                    Директор Європейського агентства з охорони праці на виробництві

Гідна робота – це безпечна робота

Хуан Сомавія

Генеральний директор Міжнародної організації праці


«Праця – одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану, радості і діяння, творення. Думка, що народжена, збуджена, витончена в праці, стає радісною, оптимістичною» — так писав Василь Сухомлинський.

 

Тільки через працю людина самореалізовується в житті. Праця приносить як матеріальне задоволення так і моральне. І важливо щоб людина відчувала себе у безпеці виконуючи своє завдання.

Важко переоцінити роль і значення охорони праці на підприємстві.

Соціальне значення охорони праці проявляється у зростанні якості та продуктивності праці, збереження трудових ресурсів і підвищенні соціально-економічних показників об’єкта. Підвищення соціально-економічних показників об’єкта відбувається за рахунок покращення якості та продуктивності праці, збереження трудових ресурсів та їх складових компонентів.

Економічне значення охорони праці визначається ефективністю заходів, що поліпшують умови праці та підвищують її безпеку, і оцінюється за результатами, які отримують при зміні соціальних показників. Запровадження в Україні принципів ринкової економіки потребує отримання прибутків від будь-якої діяльності.

Правове значення охорони праці полягає в правовому регулюванні роботи з урахуванням важкості умов праці, фізіологічних особливостей жіночого організму, організму неповнолітніх тощо.

Забезпечення здорових, безпечних умов освітнього процесу, попередження травматизму його учасників буде успішним за умови змістовної і цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, де адміністрація є наставником і створює таку систему управління охороною праці, коли кожен педагог прикладе максимум зусиль, аби насамперед через освіту впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості.

Педагогічний колектив освітнього закладу повинен з великою відповідальністю ставитися до питання охорони праці і безпеки життєдіяльності. Кожному слід збалансовано усвідомлювати права і відповідально виконувати свої обов’язки, власним прикладом навчати і виховувати підростаюче покоління. За допомогою єдиних педагогічних вимог та порозумінь з активом батьків слід прагнути виконання учнівських правил поведінки у освітньому закладі і в громадських місцях, адже відповідальне ставлення до своїх обов’язків – запорука уникнення нещасних випадків.

Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах повинна сприяти створенню належних умов для всіх працівників; ретельно продумувати  план роботи, спільно виховувати здорове покоління, бо саме від нього значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства, безпека держави.

Складне й відповідальне завдання стоїть перед професійно-технічним закладом – створити та реалізувати модель успішного та конкурентного випускника. Базовою компетенцією випускника ПТНЗ є здоров’язберігаюча компетентність, що формується шляхом впровадження безпечних умов освітнього простору  у закладі та вивчення предмету «Охорона праці».

Вище професійне училище №3 м.Чернівці на сторінках соціальних мереж 

FacebookYouTubeInstagram