НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ ВПУ № 3 м.Чернівці

Освіта не є підготовкою до життя, освіта є саме життя.

(Джон Дюї)


Молоде покоління — нове й унікальне. Це перше покоління, яке народилося у цифровому світі «без кордонів», являючи собою дивну суміш дитячої безпосередності та дорослих умінь. Сучасна молодь прагне здобувати професійну освіту максимально наближено до умов сучасних підприємств, з використанням новітнього устаткування.

Основне завдання професійної (професійно-технічної) освіти на нинішньому етапі її розвитку полягає у формуванні професійно компетентної, творчої особистості, робітника, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності, мобільності, з бажанням навчатися впродовж усього життя.

Створення на базі професійно-технічних закладів Навчально-практичних центрів надає можливість вивчати сучасне обладнання не лише теоретично, а й вдосконалювати свої практичні навички.


FacebookYouTubeInstagram