Европска недеља програмирања у ОШ "Вожд Карађорђе"

Meet and Code

Уз подршку Google Europe, Удружење професора информатике Србије организује догађај под именом ‘’BIG STEP IN LEARNING PROGRAMMING WITH GOOGLE" унутар ЕУ недеље кодирања Code Week.

Недеља програмирања почела је у среду 18. октобра у одељењу VI1, да би у четвртак и петак учешће узели ученици VI2 и VI3.

На часу су рађене програмске петље у програмском језику Python, кроз цртање правилних геометријских облика.

Мапу свих догађаја можете да погледате овде.

Догађај је реализован 18. 19.и 20. октобра на часовима информатике и рачунарства у одељењима VI1, VI2 I VI3. Број ученика који су учествовали је 65 (34 девојчице и 31 дечак).

На часовима су обрађене програмске петље у програмском језику Python. Уместо „класичног“ приступа, где се петље представљају кроз примере узастопног исписа текста или сабирања низа бројева, на овом часу је то урађено кроз цртање правилних геометријских облика коришћењем модула “turtle”.

У наставку су два примера који су урађени на часу.

import turtle

rade=turtle.Pen()

for i in range(3):

for j in range(3):

rade.forward(100)

rade.left(120)

rade.left(120)

import turtle, random

rade=turtle.Pen()

rade.speed(0)

colors = ["blue", "red", "green", "yellow"]

r=100

for j in range (18):

rade.color(random.choice(colors))

for i in range (5):

rade.circle(r)

r=r-10

rade.right(20)

r=100