Volle Evangelie Kerk - Klerksdorp

KRAGWOORD

Hierdie byeenkoms is 'n "BLESSINGS" vir almal wat dalk Sondae nie by 'n Kerk kan uitkom nie of sukkel om in die aande te bestuur. Die byeenkoms is 'n volwaardige kerkdiens met lekker koffie en kuier na die tyd. ALMAL is baie welkom.

3 Minute Dagstukkie

Ek nooi jou hartlik uit om deel van my DAGSTUKKIES te word.

Ek stuur dit weeksoggende uit.

Dit is my hart om jou HANDE omhoog te hou.


Kliek die VORM om GRATIS te registreer.

Kliek KONTAK om my kontakinformasie op jou Selvoon te sit.