Donasies

GEE & MAAK DIE VERSKIL

'n Oop hand eer god?


Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. - Spr 3:9-10


En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar dáár een van wie getuig word dat hy lewe. - Heb.7:1-10


Toe sê Hy vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. - Luk 20:25


Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. - Luk 6:38


(Lees ook: 2 Kor 9:6-8; Hand 20:35; Luk; 16:9-13; Mal 3:8-11)

ELEKTRONIESE BYDRAE

Dankie dat jy met 'n oop hart gee ons gemeente bestaan omdat mense se harte oop is vir God se werk.

ABSA Bank

Naam: Volle Evangelie Kerk

Tjek Rek. Nr: 406 864 36 44

Tak: 632005

KOS-KAS

Alle nie bederfbare voedsel kan geskenk word.

Hulpbehoewende lede in die gemeente en gemeenskap word hiermee ondersteun.

Kontak Caren by 082 498 7437

KLERE-KAS

Alle Twedehandse of Nuwe klerasie is baie welkom.

Ander skenkings soos meubels of kombuistoebehore word ook verwelkom.

Lede en die gemeenskap word gehelp hiermee.

Kontak Caren by 082 498 7437

Tiende & Offergawe Koeverte is agter in die Kerk beskikbaar

asook by die inligtingstoonbank.