Na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope, Evropske komisije se je leta 1992 izoblikovala ideja o šolah, ki promovirajo zdravje.

Tako se je rodila Evropska mreža zdravih šol, v katero je danes vključenih 43 držav in vsaka sodeluje s svojo nacionalno mrežo. Slovenija se je mreži priključila leta 1993, sprva z 12 šolami, leta 1998 se je razširila na 130 ustanov, na zadnjem razpisu, ki je potekal jeseni 2008, pa se je mreži priključilo še 147 novih šol.

V slovensko mrežo zdravih šol je sedaj vključenih že 268 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov iz cele države.

Zdrave šole so se zavezale, da bodo z različnimi dejavnostmi in vsebinami zdravja, ki jih vključujejo v šolski kurikul, dejavno krepile, omogočale in izboljševale zdravje na

vseh področjih – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem.

Celostni pristop zajema celo šolo – učence, učitelje, starše, lokalno skupnost, zdravstveno službo in vse ostale uporabnike, ki so s šolo kakorkoli povezani.

OŠ Vojnik se je mreži zdravih šol priključila leta 2008.