OŠ Vojnik - EKOŠOLA

V šolskem letu 2008/09 smo se odločili za vpis v slovensko ekošolo. Torej v tem projektu sodelujemo že 13. leto. V Sloveniji poteka projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA v okviru društva "DOVES" - Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije. Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje.


CILJI EKOŠOLE:

  • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine.

  • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje).

  • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.

  • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

  • Vzgoja za okoljsko odgovornost.

  • Povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše.


Glavni cilj slovenske ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

V projektu sodelujejo učenci, učitelji, vodstvo šole, svet šole in svet staršev skupaj s predstavniki lokalnih oblasti.


Z delom na področju Ekošole bomo pripomogli k osveščanju učencev, staršev in občanov o okoljevarstvenih problemih v kraju, varčevanju z vodo, energijo, posvečali bomo skrb za okolje in naravo, vključevali delo učencev z raziskovanjem domače okolice in opozarjali občane na probleme onesnaževanja.

Vodje projekta Ekošola so Urška Agrež, Sabina Skok in Branka Čakš.