OŠ Vojnik - EKOŠOLA

V šolskem letu 2008/09 smo se odločili za vpis v slovensko ekošolo. Torej v tem projektu sodelujemo že 15. leto. V Sloveniji poteka projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA v okviru društva "DOVES" - Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije. Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje.


CILJI EKOŠOLE:


Glavni cilj slovenske ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

V projektu sodelujejo učenci, učitelji, vodstvo šole, svet šole in svet staršev skupaj s predstavniki lokalnih oblasti.


Z delom na področju Ekošole bomo pripomogli k osveščanju učencev, staršev in občanov o okoljevarstvenih problemih v kraju, varčevanju z vodo, energijo, posvečali bomo skrb za okolje in naravo, vključevali delo učencev z raziskovanjem domače okolice in opozarjali občane na probleme onesnaževanja. 

Vodje projekta Ekošola so Urška Agrež,  Sabina Skok, Branka Čakš in Sara Zupanc.