Activiteiten

Bij de oprichting van de stichting Oorlogsjaren in Vlissingen worden de volgende activiteiten uitgevoerd of in voorbereiding:

• Herdenking Bevrijding Vlissingen

Het Comité Bevrijding Vlissingen is in 1958 opgericht op initiatief van de gemeenteraad en werd door burgemeester mr. B. Kolff geïnstalleerd. Het bestond bij de oprichting uit een aantal burgers van Vlissingen en enkele ambtenaren van de gemeente. In 1982 traden Leon Dewitte en Hans Koeman toe tot het Comité waar zij ook thans deel van uit maken. Voor de verdere samenstelling zie ‘Organisatie’ .

De herdenking wordt jaarlijks gehouden op de zaterdag die het dichtst ligt bij de Bevrijdingsdag 3 november. In 2016 was dit 29 oktober.

• Oorlogsmonumenten

Het beschrijven van alle Oorlogsmonumenten die ter herinnering aan de oorlog in Vlissingen zijn opgericht en in stand worden gehouden.

De gegevens van alle monumenten worden verzameld

• Plaquette met namen van gesneuvelden

De stichting streeft naar het plaatsen van een plaquette met de namen van alle gesneuvelden bij de herdenkingslocatie Uncle Beach.

Een project voorstel wordt geschreven en begin 2017 hopen we de eerste stappen, een verkenning van het ontwerp en de kosten, te kunnen vaststellen.

• Educatie

Het is van het grootste belang dat ook jongere generaties leren wat zich in Vlissingen in 1940-1945 heeft afgespeeld en wat de gruwel is die oorlog met zich meebrengt. Leerlingen van het middelbaar onderwijs worden betrokken bij de bevrijdingsherdenking en in overleg met het onderwijs wordt een leskist samengesteld.

• Website

Deze website gaat dienen als drager van informatie over de oorlogsgeschiedenis van Vlissingen in de breedste zin van het woord. Middels een link wordt verwezen naar het Stedelijk Archief van Vlissingen en andere relevante archieven en instellingen.

In ieder geval komen aan de orde:

• Informatie over militaire organisaties die bij de bevrijding waren betrokken

• Informatie over verzetsgroepen en verzetsstrijders

• Publicaties

• Liberation Route

Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan een ‘ketting’ van plaatsen en regio’s die op de Weg naar Bevrijding lagen. Daarmee wordt bedoeld de route die de geallieerden vanuit Normandië naar Berlijn hebben afgelegd. Op deze locaties kunnen informatiepalen worden geplaatst.

De activiteiten worden uitgevoerd door de volgende werkgroepen:

De werkgroep Historische Documentatie:

Léon Dewitte (voorzitter). Leden: Jo de Ridder, Truus Ventevogel, Hans Sakkers, Niek Peters en Ineke Herbers. Adviseur: Ad Tramper (gemeente Vlissingen).

De werkgroep website:

Ineke Herbers, Marianne Stijnman, Jaap Ventevogel en Kees de Rijke

De werkgroep Herdenking Bevrijding Vlissingen

Epjan Kwast, Jo de Ridder en Pieter Ventevogel

De werkgroep educatie:

Epjan Kwast, Jo de Ridder, Ineke Herbers en Michelle Roose