PZC-artikel bij afscheid Leon DeWitte als bestuurslid van de stichting

Altijd betrokkenheid bij de oorlog

PZC, 1 november 2018, Emile Calon
VETERANEN STAAN STIL BIJ DE TANK OP DE DIJK IN WESTKAPELLE, TIJDENS DE HERDENKING VAN DE BEVRIJDING VAN WALCHEREN. ARCHIEFFOTO LEX DE MEESTER

Historicus Leon De Witte (76) organiseert al jarenlang herdenkingen van de bevrijding van Zeeland. Nu vindt hij het tijd om een stap terug te doen.

Mensen die betrokken waren bij de bevrijding van Zeeland een beetje helpen. En zorgen dat ze de erkenning krijgen die ze verdienen. Dat was en is de drijfveer van Leon DeWitte om zich jarenlang in te zetten voor de geallieerden en hun familieleden. Dit jaar voor het laatst, want de Vlissinger vindt dat het tijd is om anderen de kans te geven de herdenkingen te organiseren.

Lees verder

Speech bestuurslid mevrouw Herbers bij afscheid Leon DeWitte

Beste Léon,

De voorzitter van de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen, Jaap Ventevogel, heeft me gevraagd een woordje te spreken.

Ik heb gestaan aan het begin van je historische carrière, nou ja, gestaan: beter gezegd: gezeten. Gisteren heb ik die plaats nog bekeken, ook die van jou destijds, eind 1962. Je viel toen in voor een docent geschiedenis die naar Italië mocht voor drie maanden om te promoveren op Mussolini.

Lees verder

Foto's bevrijdingsherdenking 2018

Dishoek krijgt monument Slag om Schelde

PZC-editie Walcheren, 7-9-2018, sectie Zeeland bladz.7

Steunbetuiging oud-raadsleden/bestuurders

Wij willen de geschiedenis en kennis over Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog blijvend in herinnering houden, ook voor toekomstige generaties. Daarom steunen wij de Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen. Zo willen wij mede bijdragen om nieuwe oorlogen helpen te voorkomen.

Lezing Colonel Tim Young op 26 oktober 2018

Op vrijdagavond 26 oktober zal de Defensie Attaché van de Canadese Ambassade in Nederland Colonel Tim Young een lezing houden over de Slag om de Schelde.

Na de geslaagde lezing van Hans Sakkers vorig jaar organisieert de stichting Oorlogsjaren in Vlissingen ook dit jaar eenlezing op het bevrijdingsthema. De keuze voor een Canadese visie op de Slag om de Schelde behoeft enige toelichting. Bij onze herdenkingen staan we traditioneel stil bij de strijd die door de Engelse en Schotse militairen in Vlissingen is geleverd. Zij vormden verreweg het grootste aantal militairen van de Geallieerde Strijdkrachten. Dat er ook Franse, Belgische (en bij de landing op Westkapelle) Noorse troepen meevochten is algemeen bekend. De verovering van Walcheren was echter een onderdeel van de Slag om de Schelde die onder Canadees opperbevel stond. De Canadezen hebben zwaar gevochten om grote delen van Zeeland te veroveren en leden daarbij zware verliezen in Woensdrecht, de Kreekrakdam en de Sloedam. Het Canadese slagschip de Warspite beschoot o.a. het Duitse hoofdkwartier in Hotel Britannia in Vlissingen met zijn zware kanonnen. Daarom vinden wij het een goede gedachte om ook de Canadezen meer bij onze activiteiten te betrekken en in een lezing hun visie op de strijd te horen.

De lezing is in het Engels en Nederlands en zal met veel kaarten en fotomateriaal ondersteund worden. De locatie is: theaterzaal van het woonzorgcentrum Scheldehof te Vlissingen; tijd: vrijdag 26 oktober a.s., 20.00 uur.

Klik hier voor de biografie Tim Young.

Patrick Churchill (94), bevrijder van Vlissingen, overleden

Het overlijden van Patrick Churchill, de laatste veteraan van Vlissingen Tweede Wereldoorlog, kwam niet onverwacht maar veroorzaakte toch een schok. De laatste van onze bevrijders is niet meer. Patrick Churchill had het geluk de strijd te overleven maar is zijn gevallen kameraden nimmer vergeten.

Churchill bezocht regelmatig de herdenkingen in Vlissingen om zijn gevallen kameraden een groet te brengen. In 2015 en 2016 werd hij begeleid door Jochem Schmetz die persoonlijk contact met hem onderhield. In 2016 was ook zijn vrouw bij de herdenking op Uncle Beach. Met krachtige stem sprak hij de herdenkingstekst uit. Een held die op ons netvlies gebeiteld staat. Met het overlijden van de laatste bevrijder komt de noodzaak tot herdenken niet automatisch tot een einde. Lang werd gedacht dat dit zou gebeuren. Maar stilstaan bij de gevallenen heeft ook een functie om stil te staan bij de gevolgen die oorlog met zich meebrengt.

Het is een plicht ten opzichte van nieuwe generaties om deze op indirecte wijze te confronteren met de offers die gebracht zijn door onze bevrijders en de burgerslachtoffers die hun leven lieten. Zij waren slachtoffers van een oorlog die veroorzaakt werd door racisme en waar democratische waarden plaats moesten maken voor populisme en zogenaamde sterke leiders. Die les mogen we niet vergeten.

Lees hier verder in het PZC-artikel van 29 juni 2018

Literatuur

Over Vlissingen in de oorlogsjaren is veel geschreven. De werkgroep Documentatie heeft een lijst opgesteld met vele titels. Deze zijn alfabetisch op naam van de schrijver opgesomd. Aanvullingen zijn welkom! Deze lijst vindt u hier.

Oproep

De webredactie zoekt iemand die mee wil werken. In eerste instantie gaat het om het maken van (korte) verslagen van onze activiteiten. Als je daar belangstelling voor hebt kun je ook artikelen schrijven en interviews afnemen.

Reacties graag aan : jbventevogel@gmail.com.


U vindt ons ook op: