Tarpoila

Kuntouttavaa asumispalvelua


Tarpoila on kodinomainen 9-paikkainen miesten päihdekuntoutusyksikkö Helsingin Myllypurossa. Tarpoilan toiminta-ajatuksena on päihderiippuvaisten toipumisen edistäminen ja päihteettömän elämäntavan tukeminen. Tarpoila on osa kuntoutusjatkumoa, jossa tavoitellaan täysraittiutta. Toiminta perustuu kristillisiin arvoihin, joihin kuuluu jokaisen henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioitus.

Kuntoutumisen edellytyksenä on asiakkaan oma vastuunotto päihteettömästä elämäntavasta.

Tarpoilassa voi suorittaa myös kuntoutusjakson valvotussa koevapaudessa tai tulla jatkokuntoutukseen vankeusajan päättyessä. Psykososiaalisen työskentelyn tavoitteena on päihde- ja rikoskierteen katkaiseminen sekä mielekkään arjen rakentaminen kattavan tukiverkoston kanssa.

Tarpoilaan haetaan haastattelun ja kuntoutustarpeen arvioinnin kautta. Kuntoutusmuodon sopivuus asiakkaan tavoitteisiin ja soveltuvuus päihteettömyyttä tavoittelevaan yhteisöön ovat meille tärkeitä. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan konkreettinen tuen tarve ja eri tukimuodot.

Työskentelyn keskeisinä periaatteina ovat asiakkaan ohjaus, voimavarojen tunnistaminen, sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan lisääminen sekä itsetuntemuksen vahvistaminen. Asiakasta tuetaan rakentamaan ja ylläpitämään läheis- ja viranomaisverkostoja koko kuntoutuksen ajan. Näin asiakkaalle rakentuu riittävä tukiverkosto kuntoutusta seuraavan itsenäisen asumisen tueksi.

Asumisaika Tarpoilassa vaihtelee kuntoutustarpeesta riippuen kolmen kuukauden ja vuoden välillä, jonka jälkeen asiakas siirtyy hänelle sopivaan asumismuotoon. Vuonna 2018 vuorokausihinta on 76 €, johon voi hakea maksusitoumusta kotikunnasta.

Tarjoamme asiakkaalle:

• Päihde- ja mielenterveystyön ammattiosaaminen

• Terapeuttinen yksilö- ja ryhmätyöskentely

• Vertaistuki- ja muut itsehoitoryhmät

• Yhteisöllistä toimintaa

• Verkostoyhteistyö / palveluohjaus

• Tukea hengellisissä kysymyksissä ja seurakuntien palvelut

• Läheis- ja perhetyö osana kuntoutusprosessia

• Asuminen yhden hengen huoneessa

• Tukea itsenäiseen asumiseen kuntoutusjakson jälkeen yhden kuukauden ajan


Lisätietoja Tarpoilan toiminnasta: Seija Lindgren ja Ole Rintala.