Βιβλιοθήκη

Κατάλογος βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Η δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί στο ισόγειο του ΚΠΕ με πλήθος τίτλων βιβλίων, περιοδικών και εργασιών περιβαλλοντικών ομάδων. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες μπορούν να την επισκέπτονται και να δανείζονται βιβλία που τους ενδιαφέρουν. Το σύνολο των τίτλων της βιβλιοθήκης έχει βρίσκεται στον παρακάτω κατάλογο. Αν εντοπίσετε κάποιο βιβλίο που σας ενδιαφέρει μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ώστε να το δανειστείτε

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης του ΚΠΕ.