O nás

Kolektív zastrešujúci letnú školu:

  • Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  • Katedra mikrobiológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  • Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Koordinátor letnej školy

Kontakt: eva.tvrda@uniag.sk

  • Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  • Katedra biochémie a biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  • Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre

  • Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre

  • Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  • Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  • Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre