Hva er vitenskap?

Velkommen til Fredrik Enger - Hva er vitenskap?

Vitenskap (fra det latinske ordet scientia, som betyr "kunnskap") er en systematisk virksomhet som bygger og organiserer kunnskap i form av testbare forklaringer og spådommer om universet.


De tidligste røttene til vitenskapen kan spores til det gamle Egypt og Mesopotamia i rundt 3500 til 3000 f.Kr. Deres bidrag til matematikk, astronomi og medisin gikk inn i og formet gresk naturfilosofi i den klassiske antikken, hvorved formelle forsøk ble gjort på å gi forklaringer om hendelser i den fysiske verden basert på naturlige årsaker. Etter fallet i det vestlige romerske rike ble kunnskap om greske forestillinger om verden forverret i Vest-Europa i løpet av de tidlige århundrene (400 til 1000 f.Kr.) i middelalderen, men ble bevart i den muslimske verden under den islamske gullalderen. Gjenoppretting og assimilering av greske verk og islamske undersøkelser i Vest-Europa fra 1000- til 1200-tallet gjenopplivet "naturfilosofi", som senere ble transformert av den vitenskapelige revolusjonen som begynte på 1500-tallet som ny ideer og funn gikk fra tidligere greske forestillinger og tradisjoner. Den vitenskapelige metoden spilte snart en større rolle i kunnskapsskaping, og det var først på 1800-tallet at mange av de institusjonelle og profesjonelle trekk ved vitenskapen begynte å ta form; sammen med endring av "naturlige filosofi "til" naturvitenskap. "


Moderne vitenskap er vanligvis delt inn i tre hovedgrener som består av naturvitenskapene (f.eks. Biologi, kjemi og fysikk), som studerer naturen i vid forstand; samfunnsvitenskapene (f.eks. økonomi, psykologi og sosiologi), som studerer individer og samfunn; og de formelle vitenskapene (f.eks. logikk, matematikk og teoretisk informatikk), som studerer abstrakte begreper. Det er imidlertid uenighet, om hvorvidt de formelle vitenskaper faktisk utgjør en vitenskap, ettersom de ikke er avhengige av empiriske bevis. Fagfelt som bruker eksisterende vitenskapelig kunnskap til praktiske formål, for eksempel ingeniørfag og medisin, beskrives som anvendte vitenskaper.


Vitenskap er basert på forskning, som ofte utføres i akademiske og forskningsinstitusjoner så vel som i offentlige etater og selskaper. Den praktiske virkningen av vitenskapelig forskning har ført til fremveksten av vitenskapspolitikk som søker å påvirke den vitenskapelige virksomheten ved å prioritere utviklingen av kommersielle produkter, våpen, helsevern og miljøvern.

Hva er vitenskap? Hva er ikke vitenskap? Hvor kommer vitenskap fra? Hvem er vitenskap?