Ormerenden

Den sagnomspundne Lindormebæk eller Ormerende

Fra sit udløb i Lunkebugten strækker Ormerenden sig hen ved 1100 meter i nordvestlig retning gennem Pederskov op mod det tidligere Kærstrup Slot. Slottet eksisterer ikke mere og der er alene nogle jordvolde tilbage. Der er tale om en gravet kanal, som muligvis har været 4 meter dyb, men formålet med kanalen kendes ikke i dag. Man har givetvis kunne fragte gods ind til slottet.